ทำไม...เราต้องกลัวด้วยทั้งที่สิ่งนั้นยังไม่มาถึง แต่เราคิดไปก่อนแล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนั้น เป็นอย่างนี้ มันทำให้จิตใจเราไม่สงบ ทำให้เราไม่มั่นใจ ไม่กล้าคิด ไม่กล้าทำ

 ความกลัว   ทำให้เราไม่กล้า

ความกลัว   ทำให้เราวิ่งหนี

     ความกลัว   ทำให้เราหลบซ่อน

    ความกลัว   ทำให้เราคิดว่ายาก

           คนเรา.. .จะต้องกลัว   อะไรที่ทำให้เรารู้สึกกลัว ...