ผลงานวิจัยกรณีชินคอร์ป

         สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและสภาทนายความ   เผยแพร่สมุดปกขาว   รายงานการศึกษาและวิเคราะห์  เรื่อง "การทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์   กรณีของบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่มีการแปลความให้ขัดกับหลักการจัดเก็บภาษีที่ชอบด้วยกฎหมาย   และเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายความมั่นคงของชาติ"   อ่านได้ที่นี่ (click)

วิจารณ์  พานิช
 21 มี.ค.49