ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมีนาคม49

ความพร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุมเป็นะรรมที่จะทำให้เกิดความสำเร็จได้

              วันที่ 20 มนาคม ผมนัดประชุมทีมกรรมการบริหาร ตามโปรแกรมต้องประชุม 14 มีนาคม แต่ผมติดภารกิจที่HA Forum 7 จึงขอเลื่อนเป็น 21 มีนาคม แต่ก็ติดภารกิจอีกจึงเป็น 20 มีนาคม แต่ทาง สสจ.ตากก็ขอมานิเทศงานอีก ผมก็เลยไม่เลื่อนแล้ว นัดประชุมกัน 13.30 น. ผมกับรองผอก.ยังติดสรุปการนิเทศอยุ่ที่ สสอ.บ้านตาก กว่าจะเสร็จก็บ่ายสองโมง พอมาถึงที่ รพ.ทางทีมงานบริหารเขาก็ประชุมกันไปเลยได้ไป 3 วาระแล้ว เป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องสั่งการ พอผมมาถึงก็ต่อวาระต่อไปได้เลย

              การประชุมคณะกรรมการบริหารถือเป็นการประชุมที่สำคัญที่สุดของโรงพยาบาลบ้านตาก ในคราวนี้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆไม่มาก แต่จะเป็นการติดตามงาน ประสานงานทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง

               มีการนำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 49 ที่ทำไว้มาวิเคราะห์ มีการนำเอาความเสี่ยงในรอบเดือนที่ผ่านมามาคุยกัน มีการนำเอาข้อร้องเรียนร้องทุกข์ของลูกค้ามานำเสนอและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

                ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือเรามีการนำเอาบทเรียนจากความผิดพลาด(Lesson Learned)มาคุยกันโดยทีมความเสี่ยงนำเอาบทเรียนจากความผิดพลาดของชาวโรงพยาบาลบ้านตากมานำเสนอแต่คราวนี้เป็นเพียงเรื่องเล็กๆและมีการนำเอาเรื่องความผิดพลาดที่ลงข่าวของโรงพยาบาลอื่นๆมาวิเคราะห์และพูดคุยกันเพื่อเปรียบเทียบกับระบบของบ้านตากที่มีอยู่ว่าจะสามารถป้องกันสิ่งที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ เราควรจะปรับปรุงอย่างไรที่จะลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดเหล่านั้น ซึ่งก็ถือเป็นการจัดการความรู้อย่างหนึ่ง

                 ในการประชุมตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2549 เป็นต้นมา เป็นที่น่ายินดีว่าเราสามารถประชุมได้เสร็จในเวลา 16.30 น. โดยไม่เกินเวลาพักของกรรมการบริหารได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)