ความเห็น 21078

บันทึกการเมืองไทย (25)

สาโรจน์ สันตยากร
IP: xxx.147.63.2
เขียนเมื่อ 
ขอบพระคุณอาจารย์ครับ