บันทึกการเมืองไทย (24)

บทบาทของมหาวิทยาลัย

มีบทบาทใหญ่ ๆ 3 ประการ
 1. คลี่คลายวิกฤติ (สันติวิธี)
 2. ค้นหาความเป็นจริง
 3. เผยแพร่ความรู้  ความจริง  จัดการความรู้ ตามบทบาทของมหาวิทยาลัย

         ทั้งในขณะวิกฤติ และหลังวิกฤติ

วิจารณ์  พานิช
 16 มี.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)