ประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มีประชากรมากติดอันดับโลก
ผลจากการที่มีประชากรมากมายเกือบพันล้านคน ทำให้คุณภาพชีวิต
ของประชาชนในอินเดียค่อนข้างด้อยกว่าประเทศอื่น
เมื่อเปรียบเทียบกันทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค ต่างๆ ยังมีประชาชนอยู่ไม่น้อยที่ยังไม่อาจ
เข้าถึงบริการต่างๆ ของรัฐ มองสองข้างทางในกรุงนิวเดลี
ที่ถูกวางผังเมืองโดยประเทศมหาอำนาจอย่างอังกฤษ ยังมี
ภาพของขอทาน ฟุตบาทที่มีผู้คนยากจนอาศัยเป็นที่พักพิง
คนที่เดินกันควักไคว่ ดูภาพ http://gotoknow.org/file/setthaporn/DSCF2382.JPG  (ยังมีต่อ)