เพลงสระอูฟังได้ที่นี่   http://gotoknow.org/file/preecha_009/m.mp3

 

เนื้อร้อง-ทำนอง             โดย นายปรีชา   ชูสร้อย

 

 

 

สระอู          สระอู         สระอู

มองดู           ก็คล้าย        ขอไข่

          เล็กกว่า          ช่างน่า       สงสัย  (ซ้ำ)

           เป็นลูก        ขอไข่          ใช่ไหมสระอู

 

 

                                 วิธีใช้เพลงนี้

 

                         1.ใช้ร้องเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน และมีความสุขในการเรียน

                             ภาษาไทย

                         2. เมื่อร้องเพลงนี้แล้วครูอาจจะอธิบายเรื่องการ เปรียบเทียบเหมือนหรือคล้าย

                             แตกต่างกันอย่างไร เป็นการฝึกการสังเกต ซึ่งเป็นทักษะในทางคณิตศาสตร์

                         3. คำถามเช่น   กอไก่ กับ ถอถุง  เหมือน หรือแตกต่างกันตรงไหน

                                             สระอู กับ ขอไข่ เหมือน หรือแตกต่างกันตรงไหน

                               ลอลิง กับ สอเสือ เหมือน หรือแตกต่างกันตรงไหน

                         4. จะทำให้นักเรียนเป็นคนช่างสังเกต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์รูป