เพลงสระอึ

 

เนื้อร้อง-ทำนอง             โดย นายปรีชา   ชูสร้อย

 

 

 

สระอึ         สระอึ          สระอึ

เหม็นตึ   เหม็นตุ   เกือบจะเน่า

อ่อนแดด  อ่อนเกลือ  เนื้อปลาของเรา

คนจนเศร้า  กินข้าว ปลาตุเอย

 

ฟังเพลงสระอึ  http://gotoknow.org/file/preecha_009/WAVE0008.WAV

                                        วิธีใช้เพลงนี้

 

                       1.ใช้ร้องเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน และมีความสุขในการเรียน

                           ภาษาไทย

                       2. เมื่อร้องเพลงนี้แล้วครูอาจจะอธิบายคำว่า เหม็นตึ เป็นลักษณะของเนื้อ หรือปลาที่

                           เกือบจะเน่า   โดยสาเหตุมาจากตากแดดไม่พอ ตากไม่แห้ง และอ่อนเกลือไปหน่อย

                       3. เพลงนี้อาจจะบูรณาการไปสู่เรื่องการสังเกตกลิ่นที่แตกต่างกันเป็นการฝึกทักษะทาง

                           วิทยาศาสตร์