เพลงสระอี         http://gotoknow.org/file/preecha_009/j.mp3

 

เนื้อร้อง-ทำนอง             โดย นายปรีชา   ชูสร้อย

 

 

 

สระอี        สระอี        สระอี

หนึ่งปี   นั้นมี     สิบสองเดือน

รักดอก       จึงบอก     จึงเตือน

                  ถ้าไม่   ใช่เพื่อน   ไม่เตือนเธอเลย     ( ซ้ำ)

 

 

                                 วิธีใช้เพลงนี้

 

                           1.ใช้ร้องเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน และมีความสุขในการ

                               เรียนภาษาไทย

                           2. เมื่อร้องเพลงนี้แล้วครูอาจจะอธิบายเรื่องจำนวนเดือนในหนึ่งปี

                           3.  หรือลักษณะของเพื่อนแท้มีอะไรบ้าง