คนดีศรีอยุธยา


ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ "คนดีศรีอยุธยา"

 

เกียรติยศคนดีศรีอยุธยา

ดร.จิระพันธุ์  พิมพ์พันธุ์

*************************

 

 

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ  

                พ.ศ.  ๒๕๓๒                       - ได้รับรางวัลคุรุสภา  ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 

                                                                   ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา  จาก

                                                                   ฯพณฯ  พลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ  นายกรัฐมนตรี

                พ.ศ.  ๒๕๓๒                       - ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นของสำนักงานคณะกรรมการ

                                                                   การศึกษาเอกชน  จากนายบรรจง  ชูสกุลชาติ 

                                                                   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

                พ.ศ. ๒๕๓๑                         -  ได้รับพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญ

                พ.ศ. ๒๕๓๐                         -  ได้รับโล่เกียรติยศจากชมรมศิษย์เก่า  มศว.พระนครศรีอยุธยา 

                                                                   ในฐานะศิษย์เก่า มศว.ดีเด่น

                พ.ศ.  ๒๕๒๙                       -  ได้รับโล่เกียรติยศจากสโมสรอินเนอร์วีลพระนครศรีอยุธยา 

                                                                   ในฐานะผู้บริการชุมชนดีเด่น

                พ.ศ.  ๒๕๒๘                       -  ได้รับโล่เกียรติยศจากมูลนิธิชมรมกอล์ฟพระนครศรีอยุธยา 

                                                                    เพื่อนักเรียนยากจน  ในฐานะเป็นกำลังในการหาทุน

                                                                   ก่อตั้งมูลนิธิจนสำเร็จ

                พ.ศ.  ๒๕๒๔                       -  ได้รับโล่เกียรติยศจาก ฯพณฯ  พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ 

                                                                   ในฐานะเป็นครูที่มีความประพฤติดี  และมีผลงานดีเด่น

                พ.ศ.  ๒๕๒๔                       -  ได้รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๑  ฯลฯ

                .. ๒๕๓๙                         -  ได้รับเกียรติคุณบัตรในฐานะเป็น ผู้ทำคุณประโยชน์

                                                                    อย่างมาก แก่กระทรวงศึกษาธิการ  ในวันสถาปนา

                                                                    กระทรวงศึกษาธิการ

               .. ๒๕๔๐                         -  ได้รับโล่เกียรติยศ จากสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ภูธร                                                                                              ในฐานะเป็น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

               .. ๒๕๔๑                         - ได้รับโล่เกียรติยศจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล    

                                                                   ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสถาบันเทคโนโลยี

                                                                   ราชมงคลติดต่อกันมาหลายปี  โดยเป็นวิทยากร

                                                                    บรรยายแก่นักศึกษา  และร่วมกิจกรรมอื่น ๆ

               .. ๒๕๔๓                        -  ได้รับเกียรติคุณบัตรในฐานะเป็น  ผู้ทำคุณประโยชน์

                                                                    อย่างมากแก่กระทรวงศึกษาธิการ  ในวันสถาปนา

                                                                    กระทรวงศึกษาธิการ  (เป็นครั้งที่ ๒)

               .. ๒๕๔๔                         -  ได้รับเลือกให้เป็น ประธานจัดการประชุมครูและ

                                                                     ผู้บริหาร   ทุกสังกัดทั่วประเทศ  เพื่อส่งเสริมและ

                                                                    สนับสนุนให้การปฏิรูปการศึกษาให้เป็นไปตามจุด 

                                                                    มุ่งหมาย  โดยจัดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  รังสิต 

                                                                    เมื่อวันที่ ๑๓  ตุลาคม ๒๕๔๔  มีผู้มาประชุมมากกว่า

                                                                    ๘,๐๐๐ คน

                 .. ๒๕๔๕                       -  ได้รับการยกย่องจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ให้เป็น

                                                                   ครูตัวอย่าง  ในเรื่องเรือจ้างที่ไม่เคยหยุดแจว

                 .. ๒๕๔๕                       -  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารต้นแบบ  ของ

                                                                    สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

                พ.ศ.  ๒๕๔๗                       -  ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศสตรีไทยดีเด่นผู้มี

                                                                   คุณธรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรมที่ดี  จากพระเจ้าวรวงค์เธอ

                                                                   พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

                พ.ศ.  ๒๕๔๗                       - ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

                                                                    (นายอารีย์   วงศ์อารยะ)                

                พ.ศ. ๒๕๔๗                    -  ได้รับคัดเลือกเป็น สตรีไทยดีเด่น จากสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรม-

                                                          ราชินูปถัมภ์

                พ.ศ. ๒๕๕๐                     - ได้รับคัดเลือกเป็น ผู้หญิงเก่ง ประจำปี 2550 สาขานักบริหาร
                                                          จากสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา

                พ.ศ. ๒๕๕๐                    -  ได้รับรางวัล บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏ-

                                                           พระนครศรีอยุธยา

              พ.ศ. ๒๕๕๑                     -  ได้รับปริญญาคุรุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา
                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

ชีวิตและผลงานที่ผ่านมา

. ประวัติการศึกษาและการศึกษาดูงาน

วุฒิ                                                                  


ปี พ
..

ชื่อสถาบัน

. ประโยคครูมัธยมเตรียมอุดมศึก (..)

๒๔๙๙

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

. การศึกษาบัณฑิต (กศ..)

๒๕๐๒

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (ประสานมิตร)

. ปริญญาโทบริหารการศึกษา (M.A)

๒๕๐๙

มหาวิทยาลัย ALABAMA สหรัฐอเมริกา

.ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญการศึกษา  (Ed.S,AA)

๒๕๑๑

มหาวิทยาลัย ALABAMA สหรัฐอเมริกา

.ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาบริหารการศึกษา

๒๕๕๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

ประสบการณ์ศึกษาและดูงานต่างประเทศ

                .. ๒๕๓๔                       - ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์  ชมรมการศึกษาเอกชนฯ

                .. ๒๕๓๕                        - ประเทศจีน  คณะกระทรวงศึกษาธิการ

                .. ๒๕๓๗                        - ประเทศรัสเซีย  คณะกระทรวงศึกษาธิการ

                .. ๒๕๓๙                         - ประเทศเยอรมันฝรั่งเศส  คณะกระทรวงศึกษาธิการ

                .. ๒๕๔๐                         - ประเทศเกาหลีญี่ปุ่น  คณะคุรุสภา

                .. ๒๕๔๒                        - ประเทศนิวซีแลนด์  สมาคมการศึกษาเอกชน

                .. ๒๕๔๔

หมายเลขบันทึก: 198915เขียนเมื่อ 5 สิงหาคม 2008 16:41 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 22:03 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี