สิ่งที่ได้สำหรับการเรียน การสร้าง  Flash การสร้างภาพลักษณะต่าง การแทรกเสียง ภาพ เป็นประโยชน์ต่อการทำ CAI มาก และได้ไฟล์ VDO จากการเรียนในสัปดาห์ต่างๆ ไว้ศึกษาเพิ่มเติมกรณีบางส่วนอาจลืมได้ ทั้งหมด 3 แผ่น