บ้านรกมีผลต่อความฉลาดของเด้ก

โรงเรียนสะอาดผีผลต่อความฉลาดหรือไม่
บ้านรกมีผลต่อความฉลาดของเด็ก

 

จากข้อมูลยืนยันของสถาบันจิตศาสตร์ในลอนดอน ซึ่งทำการศึกษาเด็กฝาแฝดชาวอังกฤษเกือบ 8000 คน ทั้งที่เป็นแฝดแท้และแฝดเทียม โดยทั้งหมดมีอายุระหว่าง 8 - 10 ขวบ ได้ข้อสรุปว่า เด็กที่อาศัยอยู่ในบ้านที่คับแคบ ข้าวของวางระเกะระกะ และมีเสียงดังอึกทึกครึกโครม มีแนวโน้มที่จะมีความเฉลียวฉลาดน้อยกว่าเด็กที่โตในบ้านที่เป็นระเบียบ

 

ก่อนหน้านี้ก็มีการศึกษาในลักษณะเดียวกัน และได้ผลสรุปคล้ายคลึงกัน แต่งานวิจัยนี้ถือเป็นงานชิ้นแรกที่ระบุชัดเจนว่าสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากกว่ายีน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นเด็กฝาแฝดทั้งแฝดแท้และแฝดเทียม ซึ่งหมายความว่าเด็กบางคู่มียีนชุดเดียวกัน ขณะที่บางคู่ก็่มียีนครึ่งหนึ่งเหมือนกัน

 

คุณแม่อาจสงสัยใช่ไหมว่า ทำไมเด็กที่อาศัยอยู่ในบ้านรกถึงฉลาดน้อยกว่า นักวิจัยอธิบายว่าเพราะสภาพแวดล้อมที่รกรุงรัง ไม่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้เท่าที่ควร ผิดกับบ้านที่เป็นระเบียบเรียบร้อย จะหยิบจะจับอะไรก็ง่ายดาย ประมาณว่าของหายก็รู้ ดูก็งามตา

 

จากวารสาร ลิซ่ารายสัปดาห์ ฉบับที่ 30 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2547 หน้าที่86

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝ่ายบริหารฯปากน้ำ(พิบูลสงคราม)นนทบุรี



ความเห็น (0)