ช่วงต้นปีการศึกษาใหม่ของแต่ละปี ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด จะจัดโครงการแนะนำการใช้ห้องสมุดให้กับนิสิตใหม่  เพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงบริการสารสนเทศต่างๆ ที่มีให้บริการในสำนักหอสมุด และสามารถสืบค้น/ ใช้สารสนเทศต่างๆ ที่มีให้บริการได้อย่างถูกวิธี

ช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมใหม่ของนิสิตระดับปริญญาโท ประเภทครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2549 ฝ่ายบริการจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาระหว่างวันที่ 20 - 31 มีนาคม 2549

สำหรับกิจกรรมที่จัดทำนั้น มีกิจกรรมชมวิดีทัศน์แนะนำสำนักหอสมุด ตลอดจนแนะนำบริการและสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ที่มีให้บริการในสำนักหอสมุด รวมทั้งการใช้/ ค้นหาหนังสือจากชั้นหนังสือให้ถูกวิธี นอกจากนี้นิสิตสามารถสืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์จากฐานข้อมูลต่างๆ ที่มีให้บริการ ประกอบไปด้วย

จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ในแต่ละปีมีนิสิตใหม่จำนวนไม่น้อยยังไม่ทราบวิธีการสืบค้นสารสนเทศต่างๆ บางคนไม่ทราบว่าหนังสือที่ค้นหาจาก WebOPAC ได้นั้น จะต้องเดินไปหยิบตัวเล่มที่ชั้นหนังสือใด?...บางคนไม่ทราบว่าห้องสมุดมีวารสารชื่อที่ต้องการไหม?... หรือหนังสือที่ต้องการไม่มีในห้องสมุด แต่มีที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งอื่น จะต้องทำอย่างไร ?? ...บางคนอาจจะเคยเห็น รู้ว่ามีบริการ/ฐานข้อมูลเหล่านั้น แต่ก็ไม่รู้ว่ามีความสำคัญหรือจำเป็นแค่ไหน ...

หากคุณคิดว่าเคยเกิดคำถามเหล่านี้ในใจ เชิญติดต่อสอบถามที่ได้ฝ่ายบริการได้ค่ะ และดิฉันเชื่อว่านิสิตจะสามารถใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดที่มีอยู่ได้อย่างถูกวิธี และคุ้มค่าที่สุด ประกอบกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะเน้นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่มีครูอาจารย์มาคอยจ้ำจี้จำไชเหมือนสมัยมัธยม ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจะเป็นการต่อ ยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวนิสิตเองให้เป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืนตลอดไป

เพราะอย่างนี้ไงคะ ดิฉันจึงขอเปรียบเปรยว่าโครงการนี้จึงมีความจำเป็น และจะต้องมีเป็นโครงการสามัญประจำสำนักหอสมุด เสมือนว่าเรามีตู้ยาสามัญไว้ประจำบ้านนั่นแหละค่ะ