ตอนนี้กำลังเรียนการบันทึกเสียงด้วยโปรแกรม SoundForge แล้วนำมาใช้งานในโปรแกรม Authorware และโปรแกรม Flash ก็ได้ความรู้ต่างๆ มากขึ้น ที่สำคัญได้รู้ว่าทำไมเสียงตัวเองช่างไพเราะขนาดนี้