ปัญหาสังคม

KUMPEE
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สัมผัสตรง รู้ปัญหาจริง

วันนี้ได้นั่งคุยกับนักศึกษาในหัวข้อ ปัญหาสังคม ซึ่งได้ยกประเด็นของการตีความหมายของคำว่ามนุษย์ และสังคมให้กับนักศึกษาฟัง มนุษย์ คือสัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล , สัตว์ที่มีจิตใจสูงส่ง

สังคม หมายถึงกลุ่มคน ที่มีกฏเกณฑ์และกติกาเดียวกันในสังคม และมีวัตุประสงค์ร่วมกัน

แต่ในขณะนี้ที่เป็นอยู่คนที่ดำรงตนอยู่ในสังคมไม่สามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามแนวทางของท่านพุทธทาสขาดศีลธรรมอย่างรุนแรง

เพียงต้องการอยากเห็นคนในสังคมเป็นกระจกสะท้อนให้คนอื่นเห็น และผู้อื่นยอมรับการสะท้อนพร้อมปรับปรุงตัวเองรวมถึงการสะท้อนซึ่งกันและกันด้วยเพื่อเป็นไปตามแนวทาง ที่สังคม และชุมชนร่วมกันกำหนด ในสิ่งที่ดีงาม

ได้มอบหมายงานกลุ่มให้กับนักศึกษาเดินเข้าหาชุมชน พร้องตั้งเรื่องที่ต้องการศึกษา เพื่อให้พบกับปัญหาที่แท้จริง และเรียนรู้ปัญหานั้นจริงๆ เพราะเราต้องการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่มองเห็นปัญหาของชุมชน เพื่อค้นหาสิ่งที่ดีงามในสังคมร่วมกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฅนอาสาความเห็น (0)