ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ  9 มิ.ย. 2550 12.24

รวมลิงค์บน gotoknow ที่บันทึกโดย ชาว ม.สงขลานครินทร์ (เรียงลำดับตามชื่อผู้บันทึก)

ชุมชน: บล็อกชาว ม.อ. บน gotoknow.org

 1. กาญจนา เอียดเจริญ : ความรู้เรื่องงาน , เรียนรู้งานธุรการ
 2. กัญญารัตน์ ชูชาติ : ชีวิตที่ผันผ่าน
 3. กนกวรรณ ภควัตชัย : KM HR
 4. กนกอร ช่วยอินทร์ : ch 318
 5. เกษิณี เพชรศรี : ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย neuro
 6. กฤษฎา แซ่แต้ : ความประทับใจในการทำงาน , ชีวิตที่ได้เรียนรู้
 7. คณกรณ์ หอศิริธรรม : บันทึกของ KX
 8. จุฑาทิพย์ จุลิกพงศ์ : จุฑาทิพย์ ศูนย์ฯ
 9. จุฑามาศ ไพยรัตน์ : บอกกล่าวเล่าเรื่อง
 10. จุฑารัตน์ เกียรติศิริโรจน์ : Discharge planning
 11. จุฑารัตน์ อยู่อำไพ : บล็อคใหม่วันที่ 10 มี.ค.49
 12. จิตตาภรณ์ กล่อมแดง : ระยะทาง...ที่แสนยาวไกล
 13. จันทวรรณ น้อยวัน : User-Centered System Development , คู่มือการใช้งาน (GotoKnow.org Tutorial) , ฉันรู้ ฉันคิด ฉันจึงเขียน , เทคนิคการเลี้ยงแมว - โมโม้ โคโค่ มิ้งค์ , พ่อกับการรักษาโรคเบาหวาน
 14. จุรีรัตน์ ทองเรือง : เรื่องเล่าถึงลูก
 15. จุรีรัตน์ พรหมจิตร : เรื่องเล่า
 16. จรรยากร คงแก้ว : เลขาทั่วไป
 17. ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม : ฯลฯ.
 18. แฉล้ม พรหมพัฒน์ : ความรู้ทั่วไป
 19. ฉลอง เอื้องสุวรรณ : การเขียนโลกใบใหม่
 20. ชนันท์ สุวรรณรัตน์เทคโนโลยีทางการศึกษา สงขลานครินทร์ ปัตตานี, ทำนา - ทำสวน - อุตสาหกรรมการเกษตรศิลปะ_ศิลปิน
 21. ชวดี นพรัตน์ : Hemato หรรษา , สองคนยลตามช่อง
 22. ชะอ้อน อุบลสุวรรณกลเม็ดเคล็ดลับ
 23. ซีตีบีเดาะ บาตา : พี่สาว
 24. ณัฐพร อิ่มอุไร : สิ่งที่ได้จาก KM
 25. ณัฐสิรี อินทรักษ์ด้วยความยินดี
 26. เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมีHappy Work , หมอ ครู พระ , สิงห์อีซ้าย 
 27. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ : Meme จากการพัฒนา MemeExpress , พอไหวพอดี
 28. ธนเทพ จันทรเดช : เรื่องของผม
 29. ธนพันธ์ ชูบุญ : ชีวิต fellow ในสิงคโปร์ , บันทึกขวางคลอง
 30. ธนวัฒน์ พูลศิลป์ : tanawat , การประเมินคุณภาพ  , คนอยากรู้
 31. เที่ยง จารุมณี : การเจ้าหน้าที ม.อ , การทำงานฝ่ายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย
 32. ทวีพงษ์ ยุนุ๊ : นักเดินทาง , เส้นทางชีวิต
 33. นุชรัตน์ คงสวี : การจัดชั้นวารสาร
 34. นุรฮายาตี บากา : เลขานุการผู้บริหาร
 35. นวพงษ์ เพ็ชรอุไร : ประชาสัมพันธ์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 36. นวลจิรา ภัทรรังรอง : ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 37. เนาวรัตน์ สอิด : naowarat-cc-psu , แวบเดียว
 38. เบญจมาศ รัตนพงศ์์ : ลูกขบ
 39. บุญส่ง มหัทธนาภรณ์ : อะไรในจอวิเคราะห์
 40. บุษาพร พรหมยอด : การพัสดุ , การล้างพิษในร่างกาย , เจ้าหญิงกับเจ้าชายของฉัน
 41. บุษรา ช่อมณี : แลกปลี่ยน~ประสบการณ์~งานที่ทำ
 42. ประไพ จันทร์อินทร์ : เคล็ดไม่ลับการทำงาน : การใช้โปรแกรมcirculation ที่ห้องสมุดมอ. , เส้นทางสู่...ขวัญใจห้องสมุด
 43. ประไพพร ใจเย็น : เขาพลายดำ , เจ้าหน้าที่พัสดุ
 44. ปริฉัตร สุวรรณมณี  :  สวัสดิการ
 45. ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์ : คอมพิวเตอร์ไม่ใช่เรื่องยาก
 46. ปรีดา หนิมุสา : สบาย สบาย
 47. ปรียพัชรา ชัยรัตน์ : นโยบายและแผน
 48. ปารมี ทองสุกใส : Join Smart Path , ข้อคิดจากละคร , ถนน KM
 49. ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์ ร่วมแรง ร่วมใจ ISO
 50. ผุสดี มุหะหมัด : ความสุขในชีวิต
 51. ผ่องใส ประเสริฐกุลวงศ์ : ผู้แก่วัดด้านสารบรรณ
 52. พงค์เทพ สุธีรวุฒิ : Southern Health System Research Institute
 53. พงค์ศักดิ์ นาคเป้า : Training Program & Service 4U
 54. พิชิต เรืองแสงวัฒนา : KM:Prince of Songkla University
 55. เพ็ญพัชรา จินดารัตน์ : พนักงานธุรการ
 56. เพ็ญศิริ ชูส่งแสง : Best practice , เกร็ดความรู้จากการไปประชุม การฟัง การอ่าน และการสังเกต
 57. พัฒนพงศ์ ชูส่งแสง : การส่งlabด่วน
 58. พณิตา พุ่มเอี่ยม : ระบบ E-Document
 59. เพทาย หิรัญพันธ์ : km , เกร็ดการใช้ excel ในการทำคะแนนนศ.
 60. พนิดา รัตนพงศ์ : สัมมนาเลขานุการ
 61. พรกนก ศักดิ์ศรีศิริสกุล : คนรักสุขภาพและครอบครัว
 62. ไพวรรณ์ ขันติกิจ : ด้วยความคิดถึง , เรื่องเล่าชาว Igs
 63. ภัทธ์ เอมวัฒน์ : programmer programmer programmer , คนรัก linux
 64. ภิรมย์ นิลรัตน์ : บล็อกเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
 65. เมตตา ชุมอินทร์ : เก็บได้จากการทำงาน , งานพัฒนาบุคลากร , มุมละไม-Diaryเลขานุการผู้ประสานงานเครือข่าย UKM ปี 49
 66. มยุรี ราชยอด : สาระKM
 67. รุ่งเรือง จารุมโนกุล : six sigma
 68. รัชนีพร ชุมอุปการ : เค้าบอกไว้ว่า...
 69. รัตติยา เขียวแป้น : ชุมชนคนคุณภาพ , สัพเพ เหระ เล่าสู่กันฟัง
 70. ราศรี แก้วนพรัตน์ : การพัฒนางานบริการพยาบาล
 71. ลักษมี สารบรรณ : ตามรอยระบบนัดผู้ป่วยนอก
 72. ลำดวน ชิตมณี : อบรมkm
 73. วิเชียร จินดาศักดิ์ : ฅน..เดิน..หนังสือ
 74. วัชรีย์ แสงมณี : คุณภาพกับการดูแลผู้ป่วยเด็ก
 75. วันพิชิต ศรีสุข : yamdaeng , ย่ามแดง
 76. วิบุล วงศ์ภูวรักษ : note by wwibul , เกลียวขวั้น
 77. วิภัทร ศรุติพรหม : ชีวิตดีขึ้นด้วยโอเพนซอร์ส , รวมพลคนเขียนบล็อก ม.อ. , เรื่องเล่าเคล้า KM
 78. วิรงค์รอง ศรีสวัสดิ์ : ความเป็น "บรรณารักษ์" , "สุขภาพ" ไม่ควรมองข้าม
 79. วราพร เลาหพฤฒิสาร : สามเกลอเบอร์ SML
 80. วรภาค ไมตรีพันธ์ : กิจการนักศึกษา
 81. วราภรณ์ ชวพงษ์ : บันทึกของคนม.อ.
 82. วรรณรักษ์ นุรักษ์ : จับฉ่าย ข้าวยำ แกงโฮะ , ประกาศข่าวจาก ComSci , มายืดเส้นยืดสายกันเถอะ
 83. วรศา ทองคำ : เฮฮาประสาชาว IHC
 84. วิริยะ เกษตรสิน : ขอคำแนะนำเรื่องระบบ GFMIS
 85. วัลดี ชัยรัตน์  : สัมมนากลุ่มเลขานุการผู้บริหาร
 86. วิไลพรรณ ลีลามานิตย์ : KM สำนักงานคณบดี , งานประกันคุณภาพ
 87. วศินี สุทธิวิภากร : เปิดโลกการเรียนรู้กับสังคมมอ.
 88. วิศิษฐ โชติอุทยางกูร : ทั่วไป
 89. วาสนา ขุนทอง : การจัดการงานธุรการ
 90. ศุภดุลย์ เอียดตรง : ประทับใจ
 91. ศิริพร พรหมพัฒน : สัมมนากลุ่มเลขานุการ
 92. ศริยา บินแสละ : สอนอย่างไรให้มีความสุข
 93. ศศิธร รัตนะ : secretary01
 94. ศศิวิมล ว่องวิไล : เอกวัดผล คณะศึกษาศาสตร์ มอ.
 95. สกล สิงหะ : กระจก Phoenix
 96. สุคนธ์ ประดุจกาญจนา : จิปาถะจากแดนปลาดิบ , บันทึกจากแดนซากุระ
 97. สุชาดา เลิศวณิชย์วัฒนา : เรื่องที่ควรรู้
 98. สุธิดา คุ่มเคี่ยม : psychology
 99. สุดา สวย : บริการยืม - คืน , เรียนรู้ GotoKnow
 100. สุดาวดี โรจน์ศิริมนตรี : สำนักงานภาค
 101. สัตยา บุญรัตนชู : การบำรุงรักษาเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์
 102. สุนีย์ เดชาสันต ิ : ประชุม
 103. สุพัตรา แก้วทะโร : chemistry300
 104. สุพิธพร สัจจวนิช : เรียนรู้ blog
 105. สมบูรณ์ ลูกมณี : บล็อกของผม
 106. สมพงศ์ หุตะจูฑะ : IT...ง่ายนิดเดียว
 107. สมพร ช่วยอารีย์ : มิสเตอร์ช่วย
 108. สมรมาศ กันเงิน : doCgaholic , YOUNG BLOOD PATHOLOGIST
 109. สายพิณ วิไลรัตน์ : KM กับงานห้องสมุด , การให้บริการเชิงรุก , ดัชนีชี้วัดห้องสมุดมหาวิทยาลัย
 110. สายสมร บุญญะ : เรื่องในอดีต
 111. สิริกาญจน์  เกียรติขวัญบุตร : Season ประเมินรอบสอง
 112. สารภี รัตนพงศ์ : ความรู้จากการทำงาน
 113. สาริษฐา บัวทอง : love story
 114. ห้องขวัญ อ่องวุฒิวัฒน์ : ประสบการณ์การทำงานด้านวิเทศฯ
 115. อชิดา เรืองเนียมงานพัฒนาและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , เรื่องดีดีจากForwardmail , เรื่องเล่าเคล้าKM , M_ECON_RU#3
 116. อโณทัย โภคาธิกรณ์ : effective English usage , เขารายงานว่า , เรื่องเล่าจาก Lab Chem , อันเนื่องมาจากลูกๆ
 117. อุดม พานทอง : พยาบาลปฐมภูมิ
 118. อิทธิเดช รัตนะ : "ตุมปัง" ที่พักผู้รักเรียนรู้
 119. อนุศักดิ์ ตั้งปณิธานวัฒน์ : adviser , friendship ที่ได้จากเขาพรายดำ , PSU OPEN WEEK 2006 , Site Visit Report , Street Basketball , กิจกรรมนักศึกษา , โครงการหลักสูตรการบริหารสำหรับผู้นำกลุ่มกิจกรรม , บรรยากาศจากการปฐมนิเทศที่เขาพรายดำ , สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติกิจการนักศึกษา , ร่วมแสดงความคิดเห็นในการช่วยกันพัฒนากิจการนักศึกษาให้เข้มแข็งครับ
 120. อำนาจ สุคนเขตร์ : elearning technology
 121. อินทิรา สุวรรณปรีชา : ตั่งไข่ล้ม ต้มไข่กิน
 122. อานุไร จิตต์สุรงค์ : Share Idea
 123. อาภรณ์ศรี แซ่ลิ่ม : สุขกับงาน
 124. อัมพร อรุณศรี : กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , เล่าสู่กันฟัง
 125. อมรพรรณ พัทโร : ประกันคุณภาพ
 126. อารมณ์ สมใจนึก : เด็กสร้างในงานสารบรรณ
 127. อรนาถ สุดเดียวไกร : ดั้นด้นในแดนดิน
 128. อรทัย จารุวิเศษ : ประสบการณ์ งานธุรการ
 129. อารีย์ คณาวิวัฒน์ไชย : เครือข่ายนักปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบาย
 130. อวยพร สมใจบันทึกพี่ติ๊ก
 131. อาสมาน ลือแบลูโดง : เรียนรู้ตลอดชีวิต
 132. Aree Suwanwong : ขิง-ขิม
 133. Pavita Kulsirawit : วันนี้วันพระ
 134. Rujiraj Tripoom : นี่แหละฉัน
 135. Supaporn Suwan : การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
 136. The Wanderer : ดั้นด้นในแดนดิน

สมาชิกที่ไม่ใช่ชาว ม.อ.

 1. ขจิต ฝอยทอง : khajit's blog
 2. จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว : Productivity Research Group
 3. ประพนธ์ ผาสุขยืด : Beyond "KM"
 4. ยุทธนา ณ พัทลุง : มองหาเครื่องมือสำหรับเน็ตเวิร์ก
 5. วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์ : Thai Research Problem
 6. สุนทรี แซ่ตั่น : IT System Tesitng Specialist
 7. Paemit Bunnjaweht : Road Safety Is No Accident