รวมพล คน ม.อ.

wipat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
บล็อกที่บันทึกโดยชาว ม.อ. และผู้สนใจ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ  9 มิ.ย. 2550 12.24

รวมลิงค์บน gotoknow ที่บันทึกโดย ชาว ม.สงขลานครินทร์ (เรียงลำดับตามชื่อผู้บันทึก)

ชุมชน: บล็อกชาว ม.อ. บน gotoknow.org

 1. กาญจนา เอียดเจริญ : ความรู้เรื่องงาน , เรียนรู้งานธุรการ
 2. กัญญารัตน์ ชูชาติ : ชีวิตที่ผันผ่าน
 3. กนกวรรณ ภควัตชัย : KM HR
 4. กนกอร ช่วยอินทร์ : ch 318
 5. เกษิณี เพชรศรี : ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย neuro
 6. กฤษฎา แซ่แต้ : ความประทับใจในการทำงาน , ชีวิตที่ได้เรียนรู้
 7. คณกรณ์ หอศิริธรรม : บันทึกของ KX
 8. จุฑาทิพย์ จุลิกพงศ์ : จุฑาทิพย์ ศูนย์ฯ
 9. จุฑามาศ ไพยรัตน์ : บอกกล่าวเล่าเรื่อง
 10. จุฑารัตน์ เกียรติศิริโรจน์ : Discharge planning
 11. จุฑารัตน์ อยู่อำไพ : บล็อคใหม่วันที่ 10 มี.ค.49
 12. จิตตาภรณ์ กล่อมแดง : ระยะทาง...ที่แสนยาวไกล
 13. จันทวรรณ น้อยวัน : User-Centered System Development , คู่มือการใช้งาน (GotoKnow.org Tutorial) , ฉันรู้ ฉันคิด ฉันจึงเขียน , เทคนิคการเลี้ยงแมว - โมโม้ โคโค่ มิ้งค์ , พ่อกับการรักษาโรคเบาหวาน
 14. จุรีรัตน์ ทองเรือง : เรื่องเล่าถึงลูก
 15. จุรีรัตน์ พรหมจิตร : เรื่องเล่า
 16. จรรยากร คงแก้ว : เลขาทั่วไป
 17. ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม : ฯลฯ.
 18. แฉล้ม พรหมพัฒน์ : ความรู้ทั่วไป
 19. ฉลอง เอื้องสุวรรณ : การเขียนโลกใบใหม่
 20. ชนันท์ สุวรรณรัตน์เทคโนโลยีทางการศึกษา สงขลานครินทร์ ปัตตานี, ทำนา - ทำสวน - อุตสาหกรรมการเกษตรศิลปะ_ศิลปิน
 21. ชวดี นพรัตน์ : Hemato หรรษา , สองคนยลตามช่อง
 22. ชะอ้อน อุบลสุวรรณกลเม็ดเคล็ดลับ
 23. ซีตีบีเดาะ บาตา : พี่สาว
 24. ณัฐพร อิ่มอุไร : สิ่งที่ได้จาก KM
 25. ณัฐสิรี อินทรักษ์ด้วยความยินดี
 26. เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมีHappy Work , หมอ ครู พระ , สิงห์อีซ้าย 
 27. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ : Meme จากการพัฒนา MemeExpress , พอไหวพอดี
 28. ธนเทพ จันทรเดช : เรื่องของผม
 29. ธนพันธ์ ชูบุญ : ชีวิต fellow ในสิงคโปร์ , บันทึกขวางคลอง
 30. ธนวัฒน์ พูลศิลป์ : tanawat , การประเมินคุณภาพ  , คนอยากรู้
 31. เที่ยง จารุมณี : การเจ้าหน้าที ม.อ , การทำงานฝ่ายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย
 32. ทวีพงษ์ ยุนุ๊ : นักเดินทาง , เส้นทางชีวิต
 33. นุชรัตน์ คงสวี : การจัดชั้นวารสาร
 34. นุรฮายาตี บากา : เลขานุการผู้บริหาร
 35. นวพงษ์ เพ็ชรอุไร : ประชาสัมพันธ์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 36. นวลจิรา ภัทรรังรอง : ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 37. เนาวรัตน์ สอิด : naowarat-cc-psu , แวบเดียว
 38. เบญจมาศ รัตนพงศ์์ : ลูกขบ
 39. บุญส่ง มหัทธนาภรณ์ : อะไรในจอวิเคราะห์
 40. บุษาพร พรหมยอด : การพัสดุ , การล้างพิษในร่างกาย , เจ้าหญิงกับเจ้าชายของฉัน
 41. บุษรา ช่อมณี : แลกปลี่ยน~ประสบการณ์~งานที่ทำ
 42. ประไพ จันทร์อินทร์ : เคล็ดไม่ลับการทำงาน : การใช้โปรแกรมcirculation ที่ห้องสมุดมอ. , เส้นทางสู่...ขวัญใจห้องสมุด
 43. ประไพพร ใจเย็น : เขาพลายดำ , เจ้าหน้าที่พัสดุ
 44. ปริฉัตร สุวรรณมณี  :  สวัสดิการ
 45. ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์ : คอมพิวเตอร์ไม่ใช่เรื่องยาก
 46. ปรีดา หนิมุสา : สบาย สบาย
 47. ปรียพัชรา ชัยรัตน์ : นโยบายและแผน
 48. ปารมี ทองสุกใส : Join Smart Path , ข้อคิดจากละคร , ถนน KM
 49. ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์ ร่วมแรง ร่วมใจ ISO
 50. ผุสดี มุหะหมัด : ความสุขในชีวิต
 51. ผ่องใส ประเสริฐกุลวงศ์ : ผู้แก่วัดด้านสารบรรณ
 52. พงค์เทพ สุธีรวุฒิ : Southern Health System Research Institute
 53. พงค์ศักดิ์ นาคเป้า : Training Program & Service 4U
 54. พิชิต เรืองแสงวัฒนา : KM:Prince of Songkla University
 55. เพ็ญพัชรา จินดารัตน์ : พนักงานธุรการ
 56. เพ็ญศิริ ชูส่งแสง : Best practice , เกร็ดความรู้จากการไปประชุม การฟัง การอ่าน และการสังเกต
 57. พัฒนพงศ์ ชูส่งแสง : การส่งlabด่วน
 58. พณิตา พุ่มเอี่ยม : ระบบ E-Document
 59. เพทาย หิรัญพันธ์ : km , เกร็ดการใช้ excel ในการทำคะแนนนศ.
 60. พนิดา รัตนพงศ์ : สัมมนาเลขานุการ
 61. พรกนก ศักดิ์ศรีศิริสกุล : คนรักสุขภาพและครอบครัว
 62. ไพวรรณ์ ขันติกิจ : ด้วยความคิดถึง , เรื่องเล่าชาว Igs
 63. ภัทธ์ เอมวัฒน์ : programmer programmer programmer , คนรัก linux
 64. ภิรมย์ นิลรัตน์ : บล็อกเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
 65. เมตตา ชุมอินทร์ : เก็บได้จากการทำงาน , งานพัฒนาบุคลากร , มุมละไม-Diaryเลขานุการผู้ประสานงานเครือข่าย UKM ปี 49
 66. มยุรี ราชยอด : สาระKM
 67. รุ่งเรือง จารุมโนกุล : six sigma
 68. รัชนีพร ชุมอุปการ : เค้าบอกไว้ว่า...
 69. รัตติยา เขียวแป้น : ชุมชนคนคุณภาพ , สัพเพ เหระ เล่าสู่กันฟัง
 70. ราศรี แก้วนพรัตน์ : การพัฒนางานบริการพยาบาล
 71. ลักษมี สารบรรณ : ตามรอยระบบนัดผู้ป่วยนอก
 72. ลำดวน ชิตมณี : อบรมkm
 73. วิเชียร จินดาศักดิ์ : ฅน..เดิน..หนังสือ
 74. วัชรีย์ แสงมณี : คุณภาพกับการดูแลผู้ป่วยเด็ก
 75. วันพิชิต ศรีสุข : yamdaeng , ย่ามแดง
 76. วิบุล วงศ์ภูวรักษ : note by wwibul , เกลียวขวั้น
 77. วิภัทร ศรุติพรหม : ชีวิตดีขึ้นด้วยโอเพนซอร์ส , รวมพลคนเขียนบล็อก ม.อ. , เรื่องเล่าเคล้า KM
 78. วิรงค์รอง ศรีสวัสดิ์ : ความเป็น "บรรณารักษ์" , "สุขภาพ" ไม่ควรมองข้าม
 79. วราพร เลาหพฤฒิสาร : สามเกลอเบอร์ SML
 80. วรภาค ไมตรีพันธ์ : กิจการนักศึกษา
 81. วราภรณ์ ชวพงษ์ : บันทึกของคนม.อ.
 82. วรรณรักษ์ นุรักษ์ : จับฉ่าย ข้าวยำ แกงโฮะ , ประกาศข่าวจาก ComSci , มายืดเส้นยืดสายกันเถอะ
 83. วรศา ทองคำ : เฮฮาประสาชาว IHC
 84. วิริยะ เกษตรสิน : ขอคำแนะนำเรื่องระบบ GFMIS
 85. วัลดี ชัยรัตน์  : สัมมนากลุ่มเลขานุการผู้บริหาร
 86. วิไลพรรณ ลีลามานิตย์ : KM สำนักงานคณบดี , งานประกันคุณภาพ
 87. วศินี สุทธิวิภากร : เปิดโลกการเรียนรู้กับสังคมมอ.
 88. วิศิษฐ โชติอุทยางกูร : ทั่วไป
 89. วาสนา ขุนทอง : การจัดการงานธุรการ
 90. ศุภดุลย์ เอียดตรง : ประทับใจ
 91. ศิริพร พรหมพัฒน : สัมมนากลุ่มเลขานุการ
 92. ศริยา บินแสละ : สอนอย่างไรให้มีความสุข
 93. ศศิธร รัตนะ : secretary01
 94. ศศิวิมล ว่องวิไล : เอกวัดผล คณะศึกษาศาสตร์ มอ.
 95. สกล สิงหะ : กระจก Phoenix
 96. สุคนธ์ ประดุจกาญจนา : จิปาถะจากแดนปลาดิบ , บันทึกจากแดนซากุระ
 97. สุชาดา เลิศวณิชย์วัฒนา : เรื่องที่ควรรู้
 98. สุธิดา คุ่มเคี่ยม : psychology
 99. สุดา สวย : บริการยืม - คืน , เรียนรู้ GotoKnow
 100. สุดาวดี โรจน์ศิริมนตรี : สำนักงานภาค
 101. สัตยา บุญรัตนชู : การบำรุงรักษาเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์
 102. สุนีย์ เดชาสันต ิ : ประชุม
 103. สุพัตรา แก้วทะโร : chemistry300
 104. สุพิธพร สัจจวนิช : เรียนรู้ blog
 105. สมบูรณ์ ลูกมณี : บล็อกของผม
 106. สมพงศ์ หุตะจูฑะ : IT...ง่ายนิดเดียว
 107. สมพร ช่วยอารีย์ : มิสเตอร์ช่วย
 108. สมรมาศ กันเงิน : doCgaholic , YOUNG BLOOD PATHOLOGIST
 109. สายพิณ วิไลรัตน์ : KM กับงานห้องสมุด , การให้บริการเชิงรุก , ดัชนีชี้วัดห้องสมุดมหาวิทยาลัย
 110. สายสมร บุญญะ : เรื่องในอดีต
 111. สิริกาญจน์  เกียรติขวัญบุตร : Season ประเมินรอบสอง
 112. สารภี รัตนพงศ์ : ความรู้จากการทำงาน
 113. สาริษฐา บัวทอง : love story
 114. ห้องขวัญ อ่องวุฒิวัฒน์ : ประสบการณ์การทำงานด้านวิเทศฯ
 115. อชิดา เรืองเนียมงานพัฒนาและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , เรื่องดีดีจากForwardmail , เรื่องเล่าเคล้าKM , M_ECON_RU#3
 116. อโณทัย โภคาธิกรณ์ : effective English usage , เขารายงานว่า , เรื่องเล่าจาก Lab Chem , อันเนื่องมาจากลูกๆ
 117. อุดม พานทอง : พยาบาลปฐมภูมิ
 118. อิทธิเดช รัตนะ : "ตุมปัง" ที่พักผู้รักเรียนรู้
 119. อนุศักดิ์ ตั้งปณิธานวัฒน์ : adviser , friendship ที่ได้จากเขาพรายดำ , PSU OPEN WEEK 2006 , Site Visit Report , Street Basketball , กิจกรรมนักศึกษา , โครงการหลักสูตรการบริหารสำหรับผู้นำกลุ่มกิจกรรม , บรรยากาศจากการปฐมนิเทศที่เขาพรายดำ , สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติกิจการนักศึกษา , ร่วมแสดงความคิดเห็นในการช่วยกันพัฒนากิจการนักศึกษาให้เข้มแข็งครับ
 120. อำนาจ สุคนเขตร์ : elearning technology
 121. อินทิรา สุวรรณปรีชา : ตั่งไข่ล้ม ต้มไข่กิน
 122. อานุไร จิตต์สุรงค์ : Share Idea
 123. อาภรณ์ศรี แซ่ลิ่ม : สุขกับงาน
 124. อัมพร อรุณศรี : กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , เล่าสู่กันฟัง
 125. อมรพรรณ พัทโร : ประกันคุณภาพ
 126. อารมณ์ สมใจนึก : เด็กสร้างในงานสารบรรณ
 127. อรนาถ สุดเดียวไกร : ดั้นด้นในแดนดิน
 128. อรทัย จารุวิเศษ : ประสบการณ์ งานธุรการ
 129. อารีย์ คณาวิวัฒน์ไชย : เครือข่ายนักปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบาย
 130. อวยพร สมใจบันทึกพี่ติ๊ก
 131. อาสมาน ลือแบลูโดง : เรียนรู้ตลอดชีวิต
 132. Aree Suwanwong : ขิง-ขิม
 133. Pavita Kulsirawit : วันนี้วันพระ
 134. Rujiraj Tripoom : นี่แหละฉัน
 135. Supaporn Suwan : การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
 136. The Wanderer : ดั้นด้นในแดนดิน

สมาชิกที่ไม่ใช่ชาว ม.อ.

 1. ขจิต ฝอยทอง : khajit's blog
 2. จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว : Productivity Research Group
 3. ประพนธ์ ผาสุขยืด : Beyond "KM"
 4. ยุทธนา ณ พัทลุง : มองหาเครื่องมือสำหรับเน็ตเวิร์ก
 5. วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์ : Thai Research Problem
 6. สุนทรี แซ่ตั่น : IT System Tesitng Specialist
 7. Paemit Bunnjaweht : Road Safety Is No Accident

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมพลคนเขียนบล็อก ม.อ.ความเห็น (15)

เขียนเมื่อ 

ต้องขอชื่นชมคุณวิภัทรที่ริเริ่มเขียนบันทึกนี้ไว้ เพื่อรวบรวมพวกเราชาวม.อ. เพราะเป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์มากค่ะ ความจริงรู้สึกขอบคุณมานานแล้ว แต่ทำไมไม่ได้คิดจะเขียนลงในความเห็นก็ไม่ทราบนะคะ น่าจะเป็นบันทึกที่เจ้าของกลับมา update มากครั้งที่สุดใน GotoKnow เลยนะคะ เยี่ยมยอดจริงๆ

เขียนเมื่อ 

เป็นศิษย์เก่า ม.อ. เข้าร่วมด้วยคน ทำยังงัยครับ

แบบว่ามือใหม่

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณค่ะ คุณวิภัทร์...มีอีกหลายคนที่ไม่ได้สมัครเข้ามาดิฉั๊นจะประชาสัมพันธ์ต่อไปค่ะ
เขียนเมื่อ 

ผู้สนใจนำ blog เข้าร่วมใน planet นี้ โปรดแจ้งชื่อ สกุล ที่อยู่ และ blog ที่ต้องการนำเข้าร่วม โดยทางอีเมล์ที่ อีเมลติดต่อ

ขอบคุณที่ให้ความสนใจครับ

--วิภัทร

เขียนเมื่อ 

วัสดีครับ...คุณวิภัทร

 • ผมได้นำ บล็อก นี้เข้าบล็อกผมแล้วครับ และผมเองยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในสมาชิก
 • รบกวนช่วยนำบล็อกผมเข้าด้วยน่ะครับ

 

ขอบคุณครับ

     ทา  ยุ

เขียนเมื่อ 

เรียน คุณ ทา ยุ

ได้ปรับปรุงให้แล้ว ขอบคุณที่ใช้บริการครับ

--วิภัทร 

เขียนเมื่อ 

เรียน คุณ วิภัทร

รบกวนอีกครั้งน่ะครับ

ชื่อผมตกคำว่า พงษ์ ไปน่ะครับ (ทวีพงษ์)

ขอบคุณครับ

  -ทา ยุ

เขียนเมื่อ 

ดำเนินการให้แล้ว ขออภัยในความมั่วครับ :)

 --วิภัทร

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณมากครับ
 • ยินดีที่ได้รู้จักครับ
 • โอกาสหน้าค่อยเข้ามาขอคำปรึกษาครับ
เขียนเมื่อ 
สมาชิกใหม่รายงานตัวค่ะ อุดม
เขียนเมื่อ 

ปรับปรุงข้อมูลให้แล้ว ขอบคุณที่ใช้บริการครับ

--วิภัทร 

ผมก็ใช่เหมือนกันครับ

เขียนเมื่อ 

ปรับปรุงข้อมูลให้แล้ว ขอบคุณที่ใช้บริการครับ

--วิภัทร

เขียนเมื่อ 

เรียนสอบถามพี่ Wipat ครับ

เท่าที่ตรวจสอบข้อมูลมาชุมชนชาว ม.อ. ถือว่ามีสมาชิกมากที่สุดใน gotoknow หรือเปล่าครับ ผมรู้สึกว่าคน ม.อ. ค่อนข้างตื่นตัวและให้ความสำคัญกับเรื่อง KM ค่อนข้างมากทีเดียว น่าจะถือว่าเป็นองค์กรระดับต้นๆของเมืองไทย แต่ยังรู้สึกว่าจะอยู่ในกลุ่มทางด้านแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข และบุคลากรที่อยู่ในคณะทางนี้อยู่ ไม่ทราบว่าความตื่นตัวในเรื่อง KM ของคณะอื่นๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการจัดการ คณะทรัพย์ หรืออื่นๆ เป็นอย่างไรบ้างครับ

สุดท้ายขอชื่นชมพี่ Wipat ด้วยครับที่รวบรวมรายชื่อชาว ม.อ. ผมในฐานะศิษย์เก่า ม.อ. Science 17 คณะวิทยาศาตร์ หาดใหญ่ อดภาคภูมิใจไม่ได้ครับ

เขียนเมื่อ 

เรียน คุณจำลักษณ์

ขอบคุณสำหรับคำชมครับ

ม.อ.สนับสนุนเรื่อง KM มีการสร้างความตื่นตัวโดยมีเครื่องมือในหลายรูปแบบ ซึ่งบล็อกก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากบุคคลบางกลุ่ม รูปแบบภายในคณะ/หน่วยงานเดียวกัน คณะแพทยฯจะตื่นตัวเป็นรูปธรรมที่สุด คณะอื่นๆยังเป็นรูปธรรมน้อยมาก

สำหรับรูปแบบที่มีสมาชิกต่างคณะ/หน่วยงาน/วิทยาเขต มีชุมชนไอทีที่ตื่นตัวที่สุด ซึ่งผมก็เป็นสมาชิกอยู่ด้วย โดยส่วนตัวผมไม่ถนัดเขียนบล็อก แต่จะมีเวบไซต์ส่วนตัวของตนเองครับ

-- วิภัทร