สัมมนาอบรมเรื่องการใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาเว็บไซต์

สร้างสรรสิ่งใหม่ๆ บนเครื่อข่าย Internet ด้วย PHP

วันที่ 2-8 เมษายน 2549 ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลอีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ์ได้รับความร่วมมือกับศูนย์สารสนเทศจัดการอบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง "สร้างสรรสิ่งใหม่ๆ บนเครื่อข่าย Internet ด้วย PHP" โดยจะวิทยากรคือเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศประจำแผนกทะเบียนและวัดผล และอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (พัฒนาซอร์ฟแวร์) จะให้คำแนะนำและวิธีการใช้ภาษา PHP (Personal Home Page) ในการพัฒนา website จากรูปแบบ Statice ให้เป็น Dynamic โดยมีเนื้อหาในการอบรมดังนี้

1. การติดตั้งและสร้างโปรแกรม Web Server จำลองบนเครื่อง PC

2. การติดตั้ง phpMyAdmin และการตั้งค่าในการจัดการสิทธิผู้ใช้

3. การติดตั้งและเตรียมพร้อมโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา website ด้วยภาษา PHP

           - Macromedia Dreamweaver MX 2004

           - PHP Manual

4. ทำความเข้าใจหลักการเขียน code php ขั้นพื้นฐาน

5. เขียนคำสั่ง PHP ดังต่อไปนี้ตามลำดับ

           - การตั้งค่าตัวแปร

           - ฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น Date , var_dump ฯลฯ

           - การใช้ secsion

           - การใช้คำสั่ง sql ในการติดต่อ connect database MySql

** การอบรมครั้งผูเข้าอบรมจะสามารถสร้างและพัฒนาได้อย่างแน่นอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน web programing & developmentความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
สุขสันต์วันสงกรานต์ and สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ