จีเมลกับการนำไปใช้งานมีข้อดีคือให้พื้นที่ในการเก็บเมลมากถึง  2  GB  ซึ่งจะเก็บเมล  10  ปีก็ไม่เต็ม  ซึ่งเราสามารถที่จะสมัครสมาชิกได้  โดยไปโพสต์ข้อความข้อคำเชิญได้ที่  www.gthaimail.com