มีบรรยากาศกิจกรรม หลายบรรยากาศ ที่ติดค้างกันอยู่ไม่ได้นำมาลงบันทึก วันนี้ ตื้อกับการกับทำงานพอดี ได้ไปอ่าน บันทึกของน้อง น้อง ทำให้นึกนึงบรรยากาศวันที่น้องนา จัดไว้ครูมโนราห์ ร่วมกับ ทีม ศวพถ ที่ บ้านวังเลน พร้อมรับคณะดูงาน จาก สพช ส่วนกลาง พี่แซม น้องหมวย และ ทีมงานจากจังหวัด หนองบัวลำพู นำทีมโดยอาจารย์ อนุชาเมื่่อวันที่ 8 พค 2551 บันทึกข้อมูลโดยน้องไก่

รูปการไหว้ครูก่อนการรำ มโนราห์

 

รูปเด็กๆ ในชุมชนที่มาเรียนมโนราห์ โรงครู ทำพิธีไหว้ครู เด็กที่มาเรียนน่ารักมาก กล้าแสดงออก มารยาทก็เรียบร้อย เห็นน้องนาบอกว่า เด็กๆ มีสมาธิเพิ่มมากขึ้น การเรียนก็ดีขึ้น ผู้ปกครองก็พอใจคะ

 

การแสดงการนำของเด็กๆ เยาวชนในชุมชน บ้านวังเลน

 

 

การแสดง มโนราห์โรงครู ของอาจารย์ ของน้องนา(จากตรัง)

ภาพนี้ก้ามปูชอบมาก ชอบตรงที่คนในชุมชน ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ วัยรุ่น และ ผู้สูงอายุ มาดูร่วมกัน ดูแล้วอบอุ่นดีจังเลยคะ


เป็นการรักษาเสน (ลักษณะคล้ายปานแดงแต่ไม่ใช่ รักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันไม่หาย ต้องรักษาโดยการเหยีบของโนราห์ จะหาย เป็นความเชื่อ ของชุมชน และ ทุกคนที่รักษาบอกว่าหายจริง บางคน บอกว่าไม่เชื่อ ไปรักษาแพทย์ แผนปัจจุบัน หลายครั้งก็ไม่หายจึงมาให้โนราเหยียบ ปรากฏว่าหายจริงๆ )  ก้ามปูเอง ก็พึ่งจะ เคยเห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรก นะคะ ต้องขอบคุณ น้องนาและ ศวพถ.

 

จากการศึกษาครั้งนี้ ทำให้ก้ามปูมีความรู้สึกว่า วัฒนธรรมทางใต้เรา ยังมีของดีอยู่มาก มีคุณค่าที่แฝงอยู่ข้างในมากทีเดียว อย่างวัฒนธรรม มโนราห์โรงครู เป็นวัฒนธรรม ที่ทำให้ ระลึก ถึงบรรพบุรุษ เป็นกิจกรรม ที่จะช่วยร้อย คนปัจจุบัน ให้มีความรัก ความผูกพันต่อกัน ปลูกฝังความกตัญญู เป็น การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างแท้จริง ด้วยจิตวิญญาณ ทั้ง กาย จิต สังคม  รู้สึกว่าภูมิใจ ที่ได้เรียนรู้ในส่วนนี้คะ