รับรองสิทธิ์การเบิกค่ารักษาพยาบาล (คนไข้ใน)

เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องให้บริการในการออกหนังสือรับรองสิทธิ์ให้ครูได้

         เดิมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการออกหนังสือรับรองสิทธิ์การเบิกค่ารักษาพยาบาล(คนไข้ใน) มีเจ้าหน้าที่คนเดียวทำ จึงทำให้การให้บริการเกิดปัญหา เมื่อเจ้าหน้าที่ขาด หรือลา และส่วนมาก ผู้มาติดต่อจะมายื่นหนังสือและรอรับหนังสือในวันที่ผู้ป่วยจะออกจากโรงพยาบาล ปัญหานี้  เจ้าหน้าที่ทุกคนในกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจึงนำมาเป็นประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยได้แนวความคิดเรื่องการทำงานแทนกัน มาวิเคราะห์ว่าสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการออกหนังสือรับรองสิทธิ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่อย่างไร  ผลสุดท้ายก็ได้วิธีการปฏิบัติที่ดี โดย ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเล่าขั้นตอนการออกหนังสือรับรองสิทธิ์  เทคนิคการตรวจสอบ และการออกหนังสือจากต้นสังกัดถึงโรงพยาบาล จนทุกคนเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติ และทดลองเหตุการณ์สมมุติ  ผลคือเพื่อนทุกคนในกลุ่มสามารถทำการออกหนังสือรับรองสิทธิ์ได้ทุกคนโดยใช้เวลาใกล้เคียงกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง  และเพื่อจัดระบบให้คล่องตัวจึงนำเทคโนโลยีมาช่วย คือ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เขียนขั้นตอนการดำเนินการ ตัวอย่างหนังสือรับรองสิทธิ์ ไว้ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทุเครื่อง  ทำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถออกหนังสือรับรองสิทธิ์ได้ทุกคน จนทำให้ผู้มาติดต่อมีความพึงพอใจ จนเกิดคำว่า "ทุกคนทำได้" (Everyone can do) ซึ่งเป็นBest practice ของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพท.ลบ.1

          ต่อมา ก็นำหลักการ วิธีการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับงานอื่น ๆ ที่ต้องให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ได้แก่ งานตรวจสอบวุฒิการศึกษา ทำให้ ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ  เช่นเดียวกันถึงแม้จะตรวจค้นหลักฐานไม่พบ แต่จากการที่เจ้าหน้าที่เต็มใจให้บริการช่วยค้นอย่างเต็มที่

           สาเหตุที่ผู้มาติดต่อขอรับบริการมีความพึงพอใจ เพราะไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถให้บริการได้  มาแล้วสำเร็จก็พึงพอใจ ไม่สำเร็จก็พึงพอใจ นั่นเอง      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพท.ลบ.1

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#สพท.ลบ.1#กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

หมายเลขบันทึก: 197112, เขียน: 28 Jul 2008 @ 15:30 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 07:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)