ปัจจัยที่นำไปสู่ความเป็นเลิศได้จริงหรือ


ปัจจัยนำพาให้โรงเรียนมีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศได้นั้นมี 7 ประการ

ผลการศึกษาข้อมูลรายบุคคล สัปดาห์ที่ 2 “ความรู้จากหนังสือ

 

1.ชื่อเรื่องที่อ่าน  ปัจจัยที่นำไปสู่ความเป็นเลิศได้จริงหรือ   จากหนังสือกรุงเทพธุรกิจ

 

2. เหตุผลที่เลือกอ่านเรื่องนี้

ในฐานะบทบาทของศึกษานิเทศก์  ที่จะต้องแสวงหาแนวทางที่ดี  มีความเป็นไปได้จริงในการยกระดับคุณภาพการศึกษา  มาใช้เป็นเครื่องมือในการนิเทศ  เพื่อตอบคำถามและให้แนวทางสู่การปฏิบัติให้กับผู้บริหารโรงเรียนรุ่นใหม่ไฟแรง พร้อมที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงแต่ขาดแนวทางที่จะทำอย่างไรให้โรงเรียนเป็นองค์การที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศได้   แนวทางที่ได้จากการศึกษาเอกสาร  พบว่า  ประเด็นหลักที่เป็นปัจจัยนำพาให้โรงเรียนมีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศได้นั้น มี

7  ประการ คือ   โรงเรียนมีการใช้กลยุทธ์(Strategy)   โรงเรียนมีการปฏิบัติ(Execution)   ที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จของกลยุทธ์    มีการนำนวัตกรรม(Innovation) มาใช้ทั้งนวัตกรรมการบริหารจัดการ และนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา     มีวัฒนธรรม(Culture) การทำงานที่ดี       มีพันธมิตร(Partnership)ที่ดีอย่างสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  เป็นต้น     มีบุคลากร(People)ที่เกี่ยวข้องเป็นบุคลากรที่ดี  มีความรู้และมีความสามารถ   และผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้มีภาวะผู้นำ(Leadership)   ปัจจัยเหล่านี้จะนำไปสู่ความสำเร็จได้จริงหรือไม่  มีการพยายามหาคำตอบจากองค์การใหญ่ ๆ ที่ประสบความสำเร็จว่ามีความเป็นไปได้จริง   แต่เมื่อนำมาใช้กับโรงเรียนของเราจะเป็นไปได้จริงหรือไม่ก็ต้องลองดู   โดยเมื่อศึกษาในรายละเอียดของการนำปัจจัย  7 ประการ  ไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียนพบว่ามีเทคนิคที่น่าสนใจพอจะแบ่งปันความรู้เล่าสู่กันฟังได้

โดยที่แน่ ๆ โรงเรียนที่จะก้าวสู่โรงเรียนมีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ  ต้องมีการดำเนินการตามปัจจัยเหล่านี้ทุกตัว  ขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้  เพราะทุกตัวถือเป็นปัจจัยพื้นฐาน  เมื่อโรงเรียนมีปฏิบัติตามปัจจัยเหล่านี้แล้ว   โรงเรียนมีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศได้จริงหรือไม่  สิ่งสำคัญที่นอกเหนือจากการปฏิบัติตามแนวทางหรือปัจจัยพื้นฐานของการสร้างคุณภาพสู่ความเป็นเลิศแล้ว  โรงเรียนจะต้องหันกลับมาวิเคราะห์  SWOT  สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน    เพื่อหาว่าปัจจัยใดที่มีความโดดเด่นและแตกต่างจากโรงเรียนอื่น  ที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีความโดดเด่น  นั่นคือ  ปัจจัยดังกล่าวได้เป็นปัจจัยที่สำคัญส่งผลให้โรงเรียนก้าวสู่โรงเรียนคุณภาพมีความเป็นเลิศไปแล้ว        

 

3. การนำไปใช้เพื่อพัฒนาโรงเรียน

                อันที่จริงแล้ว  ไม่น่าจะเป็นเรื่องยาก   หากมีการนำปัจจัย  7  ประการ  ไปสร้างและพัฒนาให้เกิดขึ้นในโรงเรียนเพื่อนำพาให้โรงเรียนมีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ   ทั้งนี้โรงเรียนต้องมีการใส่ใจที่ต้องสร้างและพัฒนาปัจจัยเหล่านี้   ให้มีความต่อเนื่อง และยั่งยืน    ความเป็นโรงเรียนคุณภาพมีความเป็นเลิศ     ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ยากอย่างที่คิด           ผู้บริหารโรงเรียนในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงน่าจะลองเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียนในโรงเรียน ด้วยการเริ่มต้นตั้งแต่บัดนี้    ได้ผลเป็นประการใด  นำกลับมาเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อไปนะครับ

 

                                                                                                               ลงชื่อ   เจตนา   เมืองมูล   ผู้บันทึก

                                                                                                               วันที่  21 ก.ค. 51  เวลา 21.30 น.

 

ข้อมูลอ้างอิง  http:// www.nidambell.net/economiz/2005g4/article2005dec13p5.htm

หมายเลขบันทึก: 195614เขียนเมื่อ 21 กรกฎาคม 2008 23:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 พฤษภาคม 2012 07:39 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)

เป็นแนวทาง วิธีการที่ดีครับ น่านำไปใช้...แต่มันยากตรง ตัวที่ 2 ครับ การปฏิบัติที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จของกลยุทธ์ (Execution)...ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยปฏิบัติ ครับ (ผมด้วย)

ขอบคุณสำหรับคำ "พันธมิตรที่ดี" ค่ะ ขอน้อมรับด้วยความขอบคุณยิ่ง

แต่มองต่างมุมกับท่าน ผอ. วิชัยที่ว่า ตัวที่ 2 "ยาก" ปัดกลับมองว่าถ้าองค์กรมี ปัจจัยข้อที่ 6. มีบุคลากร(People)ที่เกี่ยวข้องเป็นบุคลากรที่ดี มีความรู้และมีความสามารถ และ 7. ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้มีภาวะผู้นำ(Leadership)ถ้ามีสองอย่างนี้อยู่ในมือ แผนกลยุทธ์และการขับเคลือนย่อมทำได้ไม่ยากนัก และยิ่งมีการประเมินองค์กรด้วยตนเอง ที่เรียกว่า self assessment ในรอบ 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี ยิ่งจะทำให้รู้เลยว่าต้องปรับอะไร ส่วนไหนยังไม่บรรลุเป้าหาย ส่วนไหนบรรลุเป้าหมายไปแล้ว เพื่อจะได้หายุทธวิธีมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ไปไปมามา เหมือนเรื่องทุกเรื่องของสมาชิกเริ่มพันกันเป็นเรื่องเดียวกันหมด ไม่ทราบว่าเป็นการคิดเชิงบูรณาการของตัวเอง หรือเป็นเพราะเริ่มงงกับความรู้กันล่ะเนี่ย...

ขอ share กับท่าน ผอ. วิชัย "ผู้อาวุโส" ในมุมมองที่แตกต่างค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี