เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผมส่งลายผ้าและเอกสารเพื่อยื่นขอแจ้งจดลิขสิทธิ์ลายผ้าแก่สำนักทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนที่จะส่งต่อไปยังกรมฯ งานนี้ ผ้า 15 ลายที่ส่งไปแจ้งจดก่อนจึงเสร็จสิ้นกระบวนการของนักวิจัยแล้ว  รอเพียงจดหมายตอบกลับเท่านั้น

ความจริงงานวิจัยของผมน่าจะถูกส่งต่อไปยังช่างทอชาวบ้านนะครับ แต่ด้วยปัจจัยสำคัญคือลิขสิทธิ์ของงานวิจัยเป็นของมหาวิทยาลัยดังนั้นลายผ้าที่ผมสร้างขึ้นจึงไม่สามารถนำมาลงได้อย่างเปิดเผยและชัดเจน เพราะกลุ่มที่เข้าถึงที่เป็นธุรกิจอาจจะนำไปลอกเลียนแบบได้

ดังนั้นในบันทึกนี้ผมจึงย่อขนาดของรูปลงเพื่อให้ที่ท่านสนใจจะไชมและให้คำแนะนำ งานที่นำแสดงส่วนหนึ่งนี้เป็นผลงานกว่าสามสิบชิ้นที่เสนอในรายงานการวิจัย โดยผ้าที่นำเสนอในรูปนี้เป็นผลงานที่สรางสรรค์ขึ้นจากความเชื่อของคนอีสาน โดยยังคงโครงสร้างลายแบบลายมัดหมี่โบราณเอาไว้ แต่รูปร่างของลายมีการพัฒนา ต่อยอด ตัดทอนลงเพื่อให้ลายเหมาะสมในการทอ

สำหรับท่านที่สนใจลายผ้าเพื่อใช้ในภาคธุรกิจก็สามารถติดต่อของเช่า-ซื้อลิขสิทธิ์ลายผ้าจากศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขงได้  หรือสนใจสินค้าเกี่ยวกับลายผ้าก็ลองติดต่อศูนย์วิจัยฯนะครับ