เครื่อง HPLC เสียครับ แต่เราซ่อมได้นะ

วันก่อน HPLC ที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มอ. เสียหลายจุดครับ และตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จแล้ว ก็คิดว่าน่าจะเอาแนวทางปฏิบัติมาบอกกันครับ

HPLC (High Performance Liquid Chromatogr

ยี่ห้อ: Agilent

รุ่น: 1100

จุดเกิดเหตุ: Autosampler

อาการ:
1. gripper (นิ้วจับขวด vial ของ autosampler) หัก
2. needle (เข็มที่ทำหน้าที่ดูดและคาย sample) งอ
3. sample loop (เป็นส่วนที่ต่อจาก needle ใช้สำหรับพัก sample ก่อนฉีดเข้าระบบ)
รั่ว - สังเกตจากมีน้ำซึมในท่อพลาสติกที่หุ้มท่อเหล็ก

สาเหตุ:
1. อาการที่ 1 และ 2 เกิดสืบเนื่องกัน สาเหตุน่าจะเกิดจากแกนของแขนจับขวด vial
ทางแนวนอนสกปรกและมอเตอร์ที่ใช้ขับเคลื่อนทางแนวนอนเสีย จึงทำให้ตำแหน่งของ
แขนจับผิดเพี้ยน จึงทำให้ needle ที่จะต้องปักลงผ่านช่องของแขนจับไปสู่ขวด vial
กลับปักโดนขอบของช่องนั้น ในจังหวะเดียวกันนั้น gripper ซึ่งจับขวด vial อยู่จึง
ถูกง้างลง และหักในที่สุด
2. อาการที่ 3 ครั้งแรกที่เห็น เดาว่าน่าจะเกิดจากการขันน็อตที่ต่อกับ needle ไม่แน่น
แต่เมื่อนำทิชชูซับที่จุดนั้น ไม่ปรากฏว่ามีน้ำซึมออกมาจากจุดนั้น แต่น้ำยังคงซึมออกมา
เต็มท่อพลาสติก ดังนั้นน่าจะเกิดจากอายุการใช้งานและสภาพการใช้งานที่จะต้องมีการ
บิดงอและอายุการใช้งานที่นานแล้ว จึงทำให้เกิดรอยรั่วขึ้น

การซ่อม:
1. อาการที่ 1 ครั้งแรกซ่อมโดยการต่อนิ้วที่หักด้วยกาวตราช้าง เสริมด้วยแกนเหล็ก
ซึ่งตัดมาจากขาของไดโอด โดยเจาะรูตรงกลางของตัวนิ้วตามแนวยาว (ทรงกระบอก)
แต่ด้วยความเปราะและแข็งแรงน้อยของกาว จึงทำให้ใช้งานได้ไม่นาน นิ้วจึงหักอีก
ต่อมาจึงใช้กาวอิพ็อกซี่และเสริมแกนด้วยเหล็กที่แข็งแรงกว่าขาไดโอด (ใช้ดอกสว่าน
ขนาดเล็ก) จะได้แขนจับที่แข็งแรงมากขึ้นและสามารถใช้งานได้ แต่ไม่แข็งแรงเท่าเดิม
ดังนั้นเพื่อความมั่นใจในการใช้งานจึงสั่งซื้อแขนจับอันใหม่มาเปลี่ยน และใช้อันเดิมเป็น
spare part
สำหรับมอเตอร์นั้น ต้องเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ตัวใหม่
ตรวจสอบแรง torque ของมอเตอร์ทั้ง 4 ตัวให้อยู่ในค่าที่เหมาะสม
ตรวจสอบความถูกต้องของ injection steps ในตำแหน่งขวด vial ในตำแหน่ง
1, 10, 51, 81 และ 100
2. อาการที่ 2 ครั้งแรก needle งดไม่มาก จึงสามารถดัด needle ให้ตรง
และสามารถใช้งานได้ แต่เกิดการงอขึ้นอีก โดยครั้งนี้ ไม่สามารถดัดได้
เนื่องจากงอมาก จึงต้องเปลี่ยนใช้ needle ตัวใหม่
3. อาการที่ 3 เปลี่ยน sample loop ใหม่

การป้องกัน:
1. อาการที่ 1 และ 2 ป้องกันโดยการเช็ดทำความสะอาดแกนของแขนจับขวด vial
ให้สะอาดอยู่เสมอ ตรวจสอบการปักลงของ needle ว่ายังตรงช่องหรือไม่
หากเริ่มมีการผิดปกติ ให้รีบแก้ไข
2. อาการที่ 3 พยายามไม่บิดงอตัว sample loop โดยไม่จำเป็น

Sample Loop อันใหม่ที่เพิ่งติดตั้งครับ

Needle อันใหม่ครับ

Gripper, Gripper Arm, Transportation Rod

Gripper ที่หักแล้วต่อใหม่ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครื่องมือวิทยาศาสตร์ความเห็น (1)

ElecMan
IP: xxx.146.198.33
เขียนเมื่อ 
สุดยอดมากเลยครับ