สภามหาวิทยาลัย (11)

ภารกิจของมหาวิทยาลัย

         ภารกิจของมหาวิทยาลัยตะวันตกมี 3 ข้อ : วิจัย  ผลิตบัณฑิต  และบริการสังคม

         UNESCO เมื่อเร็ว ๆ นี้กำหนดภารกิจมหาวิทยาลัย 6 ข้อคือ 3 ข้อข้างต้นและ
                 4. cultural preservation
                 5. พัฒนาการศึกษาใน sector อื่นด้วย   เช่นระดับอนุบาล,  ประถม,  อาชีพ ฯลฯ
                 6. ศึกษาประเด็นทางสังคมและเสนอทางเลือกให้แก่สังคม

ที่มา : ศ. นพ. เกษม  วัฒนชัย

สภามหาวิทยาลัยตอนที่ 1 - 10

วิจารณ์  พานิช
 23 ก.พ.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)