น่าภูมิใจแทนชาวบ้านที่มีทรัพยวกรในหมู่บ้านหลายชนิด  ผือก็เป็นพืชที่เกิดตามธรรมชาติอีกชนิดหนึ่ง  มีทั้งบริเวณฝั่งช้ายและฝั่งขวาของแม่นำมูล
          ดิฉันและเด็กนักเรียนได้ไปสำรวจทั้งสองบริเวณ ถ้าทางฝั่งซ้ายต้องนั่งเรือไป  โดยมีนักเรียนเป็นคนพาย  กลัวไหม  ไม่กลัวเลย  เพราะว่ายน้ำเป็นตั้งแต่ ป.1 เหมือนกัน    ถ้าเป็นฝั่งขวาก็ขี่จักรยานไป  ปั่นเป็นค่ะ  ไม่ใช่ขี่แล้วให้นักเรียนปั่น  ประสาอะไรกับขี่จักรยานตอนเด็กๆยังเคยขี่หลังควายเพื่อให้มันกิหญ้าตามคันนาเลยค่ะ

                                        การทอเสื่อ
           เริ่มจากตักต้นผือมาตากแดดให้แห้ง  เมื่อแห้งแล้วนำไปย้อมสีหรือไม่ย้อมก็ได้  แล้วแต่การออกแบบ
           "ฟืม" เป็นอุปกรที่ใช้ยึดเชือก  เชือกเป็นเชือกในล่อนเส้นเล็ก  ใช้สอดเข้าไปในฟืมเพื่อเป็นเสายึดเส้นผือ(ถ้าเป็นการสานลายก็จะเป็นเส้นตอกแนวตั้ง)
 
           เส้นผือใช้สอดตามแนวนอน  สอดสลับขึ้นลงของเส้นเชือก(ถ้าเป็การสานลายก็จะเป็นการยกเส้นตอกให้สลับกับเส้นตอกของแนวตั้ง)
           เสื่อจะมีความทนทานหรือไม่ขึ้นอยู่กับการตีกระทบของฟืม  เมื่อทอเสร็จแล้วต้องสานเชือกให้แน่นและตัดเส้นผือให้เรียบร้อย