การประชุมวิชาการครั้งที่ ๑๘ เป็นเรื่อง KM ในชุมชนอาคารสงเคราะห์ อยุธยา   คือเป็น KM ที่ทำแบบไม่รู้ตัว และเป็น KM ของคนจน   จัดที่ โรงพยาบาลเปาโลฯ   วันที่ ๑๘ สค. ๔๘ ตอนเช้า    ดูรายละเอียดได้ที่นี่    รับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมจำกัด เพียง ๔๐ คน    เราจะจัดประชุมแบบถอด ขุมความรู้ออกมาให้ดูด้วย