อบรมการจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจัดโดยกพร.และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

หลังจากที่คลำทางเรื่อง KM มานานหลายเดือน พยายามสืบหาข้อมูลทางเน็ตบ้างหาหนังสืออ่านบ้างก็ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร  จนกระทั่งวันที่ 26-27ก.ค.48  มีโอกาสได้ไปเข้าอบรมการจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติซึ่งจัดโดย กพร.ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ที่โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ ทำให้เริ่มมองเห็นภาพKM กระจ่างขึ้นแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนัก แต่พอวันที่ 28 กค.48 ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการจัดการความรู้ครั้งที่ 17 ที่สคส.นำทีมKM ที่ประสบความสำเร็จมาเสวนาถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จทำให้เกิดแสงสว่างนำทาง  ถึงแม้จะไม่เคยรู้รายละเอียดของปลาทูที่กล่าวถึงกันแต่ก็พอมีทางให้ก้าวต่อได้แน่ๆ  ในฐานะที่เป็นคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ของจังหวัด  จะต้องนำสิ่งที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง 3 วันนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการนำKM ไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การ  รวมถึงหน่วยงานต้นสังกัด คือ สสจ.สิงห์บุรี  ซึ่งนายแพทย์ สสจ.ให้ความสำคัญกับเรื่อง LO.มาก 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km_singburiความเห็น (0)