ทดลองเขียนอีกบันทึก

วัตถุประสงค์

1.    ส่งเสริมและพัฒนาศาสตร์ว่าด้วยการจัดการความรู้และแนวทางการประยุกต์ใช้กับสังคมไทย
2.    พัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้อย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดการจัดการความรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อสังคมไทย ขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมความรู้ (Knowledge-based Society)  และสังคมเรียนรู้ (Learning Society)   สู่สังคมปัญญาและคุณธรรม  โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือสุขภาวะของสังคม ของท้องถิ่น ของชุมชน และของบุคคล
3.    ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาขีดความสามารถการจัดการความรู้ของสังคมไทยในบริบทต่างๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

1927

เขียน

02 Aug 2005 @ 17:09
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 13:55
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก