เซอร์ทิฟายร์ (Certify) หรือใบรับรอง (Certificate)

เป็นเอกสารที่ช่วยให้ผู้ที่มีไว้ในครอบครองหางานหรือเปลี่ยนงานได้อย่างมีประสิทธิผล เสมือนใบเบิกทางสู่งานที่ถนัด และผลตอบแทนที่สูงเพราะใบรับรองคือเอกสารที่รับรองว่าบุคคล มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ที่ผู้ออกใบรับรองตั้งไว้
เป็นเอกสารที่ช่วยให้ผู้ที่มีไว้ในครอบครองหางานหรือเปลี่ยนงานได้อย่างมีประสิทธิผล เสมือนใบเบิกทางสู่งานที่ถนัด และผลตอบแทนที่สูงเพราะใบรับรองคือเอกสารที่รับรองว่าบุคคล มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ที่ผู้ออกใบรับรองตั้งไว้
เกณฑ์การออกใบรับรองมีหลายระดับ ตั้งแต่ที่ออกให้สำหรับผู้ผ่านการอบรม ร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือสอบผ่านตามเกณฑ์ ความน่าเชื่อถือของใบรับรองขึ้นอยู่กับชื่อเสียงขององค์กรที่ออกให้ เช่น ใบรับรองของบริษัท ซัน ไมโครซิสเต็มส์ (Sun Microsystems) ย่อมน่าเชื่อถือกว่าของโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์เล็ก ๆ ในต่างจังหวัด ดังนั้นจำนวนใบรับรองอาจไม่ใช่หลักประกันที่แน่นอนในการได้รับการพิจารณาถูกคัดเลือกเข้าทำงาน แต่ความน่าเชื่อถือของใบรับรองที่ตรงกับความต้องการขององค์กรต่างหากที่สำคัญ แต่ถ้าท่านไม่แน่ใจว่าใบรับรองใดที่เป็นใบเปิดทางที่แท้จริงก็ขอแนะนำให้ไล่ล่าใบรับรองให้มากที่สุด เพราะไม่ทราบว่าความสามารถใดจะถูกนำไปใช้ในอนาคต ตามที่เคยเห็นนักเรียนระดับมัธยมเข้าสอบสัมภาษณ์ขอรับทุนเรียนต่อ เตรียมแฟ้มผลงาน (Portfolio) ไว้เยอะมาก เพราะคำโบราณที่ว่า รู้อะไรรู้กระจ่างแต่อย่างเดียว แต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผล อาจไม่เหมาะกับยุคโลกไร้พรมแดนอย่างในปัจจุบัน
หนึ่งในใบรับรองที่น่าสนใจสำหรับนักคอมพิวเตอร์ คือ ใบรับรองจาวาโปรแกรมเมอร์ที่ออกโดยบริษัท ซัน ไมโครซิสเต็มส์ (Sun Microsystems) สำหรับผู้สอบผ่านความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาจาวา ประเทศไทยเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่มีบุคลากรด้านภาษาจาวาไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ถูกยอมรับ จึงเป็นเหตุให้ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) ภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำโครงการจาวาภิวัฒน์ (JavaPiwat.org) เพื่อส่งเสริมให้มีจำนวนคนไทยสอบผ่าน และมีใบรับรอง เพิ่มจากหลักร้อย เป็นหลักหมื่น ในเวลาอันใกล้นี้
ผู้เขียนได้รับทุนเข้าสอบ และผ่านการสอบ ร่วมกับอาจารย์ในเขตภาคเหนืออีกกว่า 20 ท่าน เพื่อแสดงความขอบคุณต่อผู้ให้ทุน จึงจัดทำเว็บเพจแนะนำผู้ที่สนใจ หรือต้องการทดสอบตนเองที่ http://www.thaiall.com/class โดยหวังว่าจะส่งเสริมให้คนไทยผ่านการสอบมากยิ่ง ๆ ขึ้นตามเป้าหมายของโครงการจาวาภิวัฒน์ ยังมีอีกหลายบริษัทที่จัดสอบให้ใบรับรอง และบริษัทเดียวกันสามารถออกให้หลายใบ แต่ต่างตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือรุ่นของซอฟต์แวรนั้น เช่น บริษัทไมโครซอฟต์ ในอนาคตสถาบันการศึกษาคงต้องส่งเสริม และผลักดันให้นักเรียน นักศึกษา สามารถสอบผ่านใบรับรองระดับนานาชาติมากขึ้น ทำให้องค์กรคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถตามที่ต้องการได้ง่าย และส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย ดังที่ประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ประสบความสำเร็จมาแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไอทีในชีวิตประจำวันความเห็น (0)