ศัพท์การศึกษาวันนี้ (1)

Vocabulary Today

วันนี้ขอนำเสนอ ศัพท์ทางการศึกทางด้านการประกันคุณภาพ (QA) และการจัดการความรู้ (KM) 10 คำ....

Knowledge Acquisition = การแสวงหาคามรู้

Knowledge Asset = ขุมความรู้

Knowledge Development= การพัฒนาความรู้

Knowledge Facilitator = ผู้อำนวยความสะดวกต่อการจัดการความรู้

Knowledge Identification= การวินิจฉับความรู้

Knowledge Integration = การวินิจฉัยความรู้

Knowledge Repository= คลังความรู้

Knowledge utilization = การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

Knowledge Spiral = เกลียวความรู้

Knowledge Transfer = การถ่ายทอดความรู้

KPN

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน qa-kamphanatความเห็น (0)