สคริปพิธีกร

วันสุนทรภู่

สคริปงานวันสุนทรภู่  ปี ๒๕๕๑

วันพฤหัสบดี  ที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๑

 

 

 

จัดทำโดย.....

 

 

พจนีย์  จังตระกูล

 

ตำแหน่ง ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

      โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

                 อำเภอ ศรีสงคราม

                  สำนักงานเขตพื้นที่นครพนม เขต ๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการ  การจัดกิจกรรมสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด      

วันพฤหัสบดี   ที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๑

     

-         นักเรียนพร้อมกันที่หอประชุม

-         ประธานมาถึง (สั่งเคารพ)  ประธานพักอิริยาบถ

 

พิธีกรเริ่ม                      ท่านประธาน และคุณครูทุกทุกท่าน                บัดนี้งานสุนทรภู่ครูกลอนฉันท์

                        ถึงวาระกำหนดบทประพันธ์                                            จึงพร้อมกันร่วมใจได้จัดงาน

เพื่อให้เข้าบรรยากาศกานท์กลอนนั้น                             ขอรำพันเป็นคำกลอนตอนกล่าวขาน                เชิญสู่ยุคสุนทรภู่ครูกลอนกานท์                                              ถึงแม้ผ่านมานาน ยังประทับใจ

กราบเรียนเชิญท่านประธานที่เคารพ                              ได้น้อมนบธูปทองส่งไปให้

สักการะดวงวิญญาณผู้เกรียงไกร                                     ท่านประธานโปรดได้ จุดธูปเทียน  

 

กราบเรียนเชิญท่านประธานได้จุดธูปเพื่อสักการะภาพถ่ายของสุนทรภู่     นักเรียนทั้งหมดตรง

 พิธีกรอ่าน                                             อ้าท่านสุนทรภู่                 อยู่สวรรค์ชั้นกวี

                                                                โปรดสดับสดุดี                     ที่ผองเราเฝ้ากล่าวขาน

                                                                ธูปทองเทียนบูชา                พร้อมผกาที่แสนหวาน

                                                                เชิญท่านเผยพิมาน              แล้วยลยินถิ่น ส.ร.

                                                                ชาวเราจัดกิจกรรม               เพื่อน้อมนำคำเยินยอ

                                                                ขอท่านอย่ารั้งรอ                  โปรดอวยชัยให้ผองเรา....

จุดธูปเสร็จ  พิธีกรอ่านต่อ    

                                                งานวันนี้ หลายฝ่ายได้ช่วยจัด           สารพัด กิจกรรมสนุกสนาน

                                         เชิญนักเรียนทำใจให้เบิกบาน                 เพื่อให้งานของเรา ก้าวไปไกล

                                         ณ บัดนี้เชิญท่านรองฯสนั่น                     กล่าวบทประพันธ์รายงานประธานใหญ่

                                         ถึงจุดหมาย ปลายทาง ที่วางไว้                เชิญท่านได้ อ่านลำนำ คำวจี

 

 

 

 

                                           รองฯสนั่น กล่าวรายงาน

             ท่านประธาน และคุณครู ที่เคารพ     บัดนี้ครบ กำหนดวัน อันยิ่งใหญ่

    ยี่สิบหก มิถุนา พาสุขใจ                            กลุ่มสาระ ภาษาไทย ได้จัดงาน

    ในปีนี้ เป็นปี มงคลยิ่ง                               งานทุกสิ่ง ร่วมกัน มั่นประสาน

เฉลิมพระเกียรติ แด่องค์ พระภูบาล    พร้อมกราบกราน แด่พระองค์ ทรงพระเจริญ

     เพื่อรำลึก ถึงครูกลอน สุนทรภู่                บรมครู กลอนกวี ที่สรรเสริญ

     น้อมลำนำ คำกวี ที่เพลิดเพลิน                 เพื่อดำเนิน ให้ความรู้ ชูบทเรียน

     ต้องตามจุดประสงค์ จำนงหมาย              คำบรรยาย น้อมลำนำ คำอ่านเขียน

     คัดลายมือ แต่งบทกลอน ที่พากเพียร      เพื่อนักเรียน ได้แสดง ซึ่งผลงาน

     วันนี้เป็น วันต่อต้าน ยาเสพติด                หยุด!อย่าคิด เสพยา พาร้าวฉาน

     ชวนนักเรียน พร้อมใจ ได้ร่วมงาน          พร้อมกล่าวขาน คำว่าไม่เมื่อใกล้ยา

     ขอขอบคุณ ท่านที่ มีส่วนช่วย                 ให้งานนี้ สดสวย มิกังขา

     กราบเรียนเชิญ ท่านประธาน ขานวาจา    เพื่อนำพา ได้เปิดงาน กาลนี้เอย.     

 

                                                                          ประพันธ์ โดย..

                                                                                   พจนีย์  จังตระกูล ....                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     ประธาน กล่าวเปิด

 

               เรียนคุณครู ทุกทุกท่าน ในงานนี้      จัดให้มี วันกำเนิด สุนทรโวหาร

  ให้ยินดี ที่มีเกียรติเป็นประธาน                     ฟังรายงาน มีคุณค่า น่าสนใจ

  จึงขอให้ นักเรียน ร่วมใจมั่น                     พร้อมเพรียงกัน ร่วมงาน อย่าหวั่นไหว

  ช่วยกันร่วม กิจกรรม ที่ตั้งไว้                    ให้สดใส สนุก สุขสำราญ

 ในวันนี้ ถือเป็นงาน ที่ยิ่งใหญ่                    ที่จัดให้ พวกเรา สนุกสนาน

  น้อมนำจิต ถวายพระพร พระภูบาล          ทรงพระเกษม สำราญ ชั่วนิรันดร์

 ในวันนี้ ทุกฝ่าย ได้ช่วยจัด                         สารพัด กิจกรรม นำสุขสันต์

 วันต่อต้าน ยาเสพติด คิดร่วมกัน                ล้วนสร้างสรรค์  นำกิจกรรม  ให้ชื่นบาน

 ขอขอบคุณ ท่านที่ มีส่วนช่วย                    เอื้ออำนวย  กิจกรรม สนุกสนาน

ณ บัดนี้ ได้เวลา กำหนดการ                       ขอเปิดงาน การแสดง แห่งนี้เอย.

 

                                                                                             ประพันธ์โดย....

                                                                                                    พจนีย์  จังตระกูล  

 

 

พิธีกร                      กราบขอบคุณ ท่านประธาน ที่ขานกล่าว     ก็ถึงคราว กำหนด บทนัดหมาย

                เชิญทุกท่าน ในที่นี้ ทั้งหญิงชาย                                      พร้อมใจกาย ชมการแสดง กันต่อไป

                เพื่อเทิดเกียรติ ท่านสุนทร อักษรศรี                                สดุดี เกียรติคุณ อันยิ่งใหญ่

                จึงขอเชิญ    ครูพัชนี ผู้ไฉไล                                             ได้น้อมใจ เอื้อนอรรถรส บทประพันธ์

                                                               

 

                                                    ครูพัชนี  วดีศิริศักดิ์

                                                                หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

                                                                ครูผู้ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย จังหวัดนครพนม

                                                               ขับเสภา บทเทิดพระเกียรติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       บทสดุดีเกียรติคุณสุนทรภู่

                                                                       ประพันธ์โดย....

                                                                                     คุณครูพจนีย์  จังตระกูล  

                                                                                                                                  

               น้อมเคารพ ครูกลอน สุนทรภู่       บูชาครู กานท์กลอน อักษรศิลป์

       รัตนกวีสี่แผ่นดิน                                   ชนทุกถิ่น ยินยล จนเลื่องลือ

   วรรณกรรม เลิศล้ำ สุนทรภู่                     ไทยเชิดชู ยอดอาลักษณ์ นักหนังสือ

  สร้างผลงาน กานท์กลอน กระฉ่อนพือ     พระอภัยมณี มีชื่อ ติดใจชน

  บทประพันธ์ ฉ่ำรส ชวนสดชื่น                 ทั้งขมขื่น โศกศัลย์ อันเหลือล้น

  ทั้งร่าเริง สนุกสนาน ในกมล                     ทั่วทุกคน ซาบซึ้ง ซึ่งบทกลอน

  ทั้งนิราศ สุภาษิต กล่อมจิตเกื้อ                   ชวนให้เชื่อ ชวนให้ย้ำ คำสั่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การออกแบบการจัดการเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#สคริปวันสุนทรภู่#เป็นคำกลอน#๒๖ มิ.ย. ๕๑

หมายเลขบันทึก: 192795, เขียน: 08 Jul 2008 @ 10:05 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 4, ความเห็น: 15, อ่าน: คลิก


ความเห็น (15)

ครูคร
IP: xxx.175.217.216
เขียนเมื่อ 

เก่งมากๆ

ครูดอย
IP: xxx.175.80.83
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำกำหนดการมาเป็นตัวอย่างในการจัดงานวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ของโรงเรียนด้วยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

pooky
IP: xxx.109.100.184
เขียนเมื่อ 

น่าสนุกนะคะ ถ้าคนที่มาร่วมกิจกรรมก็สนทนากันด้วยกลอน

pisit
IP: xxx.51.87.17
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำไปใช้ต่อนะครับ

ตุ๊
IP: xxx.49.251.91
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำกำหนดการมาเป็นตัวอย่างในการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ที่โรงเรียนด้วยนะคะ

สกุลตลา
IP: xxx.51.152.186
เขียนเมื่อ 

ยอดเยี่ยมมากค่ะ เป็นแบบอย่างที่ดีมาก ขออนุญาตนำไปประยุกต์ใช้ และขอขอบพระคุณท่านผู้ประพันธ์และออกแบบสคริปต์นี้เป็นอย่างสูงค่ะ

ครูปภาดา จันทะยุทธ
IP: xxx.1.205.143
เขียนเมื่อ 

ชื่นชมครูพจนีย์ค่ะ

ตุ้ม
IP: xxx.55.203.34
เขียนเมื่อ 

เป็นสคริปที่ดีมากคะ  ขออนุญาติใช้ด้วยนะคะ  อยากได้ตัวอย่างสคริปวันภาษาไทยด้วย  ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้คะ 

สวัสดีครับ ถือเป็นแบบอย่างได้ครับ กลอนก็สุดยอดจักสานอักษร น่าจะเขียนกลอนบันทึกเป็นรายวันแบ่งปันกันบ้างนะครับ

บุษกร พรมกร
IP: xxx.158.163.60
เขียนเมื่อ 

ขอบคุนมากค้ะ ขออนุญาตนำไปใช้ในวันสุนทรภู่ปีนี้นะค้ะ

ยุพิน
IP: xxx.68.241.23
เขียนเมื่อ 

เก่งจังเลยค่ะ..ขอนุญาตนำกำหนดการมาปรับใช้ค่ะ


พอตา
IP: xxx.68.241.107
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำไปใช้ในโรงเรียนนะคะ ชอบมากๆค่ะ

วชิราภรณ์
IP: xxx.68.5.118
เขียนเมื่อ 

ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะ ขออนุญาตนำไปใช้ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ที่ รร.ด้วยนะคะ

krodao
IP: xxx.68.233.95
เขียนเมื่อ 

เก่ง ขออนุญาตนำไปใช้ นะคะ ขอขอบคุณค่ะที่เผยเแพร่ความรู้

aon
IP: xxx.68.5.46
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำไปใช้ต่อนะคะ