ตั้งแต่ผมติดตั้ง site meter เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2549 ถึงวันนี้ (16 มีนาคม 2549) เวลาประมาณ 9:45.28 น. (ติดตั้งได้ 33 วัน) ก็มีผู้เข้ามาอ่านบันทึกครบ 10,000 ครั้ง (จำนวนผู้อ่านเฉลี่ย 163 ครั้งต่อวัน) ท่านที่ 10,000 เข้าในระบบของ TT&T เข้าไปใน google แล้วค้นหาคำว่า "ทวีป" จะพบ web ที่ชื่อ ครบ 6 ทวีป แล้วครับ - beemanNUKM - GotoKnow.org ในหน้าแรกของ google ลำดับที่ 8/10 (มิน่าเล่า Keyword ดีอย่างนี้นั่นเอง คนจึงเข้ามาอ่านบันทึกนี้ถึง 200 ครั้ง ใน 28 วัน กับอีก 12 ชั่วโมง)

  ในช่วงนี้ (ครบ 10,000 ครั้ง) มีอะไรดีๆ คืบหน้าใน gotoknow และ NUKM blog ดังนี้ (15 -16 มีนาคม 2549)

 1. beeman ได้ขึ้นหน้าประชาสัมพันธ์ (หน้าหลัก) ของ gotoknow 2 แห่ง คือตรงตำแหน่ง Superstar และ Award directory ดูภาพประกอบ
 2. บล็อก KMI Thailand ได้เข้ามาเป็นสมาชิกของชุมชน NUKM blog เมื่อ 15 มีนาคม 2549 ทำให้มีสถิติผู้เข้ามาเยี่ยมและอ่าน NUKM blog เพิ่มขึ้นจากเดิมอีกเป็น 2 เท่า (rating เฉพาะ KMI Thailand มีผู้อ่านวันละ 408 ครั้ง)
 3. บล็อกที่ประชาสัมพันธ์ : ระหว่างหน้าหลักของ Gotoknow กับ หน้าหลักของ NUKM blog ผู้อ่านเข้าหน้าหลักไหนมากกว่ากัน
 4. คำตอบของข้อ 3 คือ ขึ้นอยู่กับ ความสนใจของมวลสมาชิก ยกตัวอย่างเช่น
  • การประกาศรางวัลจตุรพลัง (มีสมาชิกจะเข้าอ่านผ่านหน้าหลัก gotoknow มากกว่า) เนื่องจากมีผู้ได้รับรางวัล 4 ท่าน
  • การประกาศรางวัล KM Bio Award 2005 (มีสมาชิกเข้าอ่านผ่านหน้าหลัก gotoknowมากกว่า) เพราะว่า เป็นรางวัล Team work
  • ส่วนประกาศรางวัลสุดคะนึง [มีสมาชิกเข้าอ่านผ่านหน้าหลัก gotoknow น้อยกว่า หน้าหลักของ NUKM blog .... ประมาณ 42 : 68  (นับถึง 16 มีนาคม 2549 เวลา 13.40 น.)] เพราะว่าเป็นรางวัลปัจเจกบุคคล
 5. ปัจจุบัน สมาชิก NUKM blog ได้รับรางวัลจาก สคส. 4 รางวัล
 • รางวัลสุดคะนึง (รางวัลปัจเจกบุคคล) ได้รับ 2 คน 3 ครั้ง คือ เดือนสิงหาคม, กันยายน 48 และ กุมภาพันธ์ 49
 • รางวัลจตุรพลัง (รางวัลปัจเจกบุคคล) ได้รับ 2 คน  (คุณอำนวยกับคุณลิขิต) นับ 2 รางวัล ในเดือน ธันวาคม 48)
 • รางวัล KM BIO Award 2005 (รางวัลประเภท Team work/รางวัลประจำปี) ได้รับ 1 ทีม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2549
 • ใน 4 รางวัลที่ได้รับ เป็นเสื้อสามารถจาก สคส. 5 ตัว (รางวัลประเภทบุคคล) และเงินรางวัล 50,000 บาท (รางวัลประเภททีม)

      ที่กล่าวมานี่เกี่ยวกับชื่อเรื่องไหมครับ...เกี่ยวครับ เพราะ beeman เป็น Statman ด้วย เพื่อบันทึกไว้เป็นสถิติครับ

         
         
 

 ภาพ Superstar 1-6

 

ภาพผู้ได้รับรางวัลสุดคะนึง

 
         

หมายเหตุ บันทึกนี้มีจุดประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์การใช้บล็อกเท่านั้น :)..