หลังจากสอบ competency เฉพาะทางของหน่วยจุลไปแล้ว 1 ครั้งภาคทบ. ก็มีเสียงเรียกร้องอยากสอบ Lab ด้วย ก่อนสอบพี่ๆน้องก็รวมตัวติวกันใหญ่ เห็นแล้วน่าชื่นใจ
ข้อสอบเป็น Lab Photo  20 ข้อเตรีอมเป็น power point ฉายขึ้นจอ  จับเวลาข้อละ 1 นาที เหมือน lab กริ๊ง
ครั้งนี้เกือบพบเซียน ผิดกันคนละนิด  ดีใจจังยังไม่มีใครเต็ม (อีกนั่นแหละ)


มีตย. .ให้ลองทายดู

                   

   1.   ใส่ No tube ในช่องว่างตามลักษะที่เชื้อขึ้น

 Aerobe...1.........,  Anaerobe...3......., Microaerophilic  bacteria...4...., Facultative anaerobe...2.....

 

   2.  เชื้อที่ให้ลักษณะเช่นนี้บน Blood agar

                   

ตอบถูกไม่มีรางวัล  มีแต่คำชมก็พอแล้ว

เฉลยคำตอบ  Proteus (swarming on Blood agar)