ความเห็น 16372

ลองทายดู

Tammy
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 

เฉลยคำตอบแล้วในรูป ผิดถูกดูกันเองนะ

Proteus on BA สีที่เห็นไม่ใช่สีแดง แต่เชื้อใสและแผ่ออกไปเลยเห็นเป็นสีแดงของ BA ยิ่ง media เปียก streak plate ดียังไงก็สู้ swarming ของ Proteus ไม่ได้ 

บน BA  Proteus จะไม่ให้ colony ดำถึงแม้จะสร้าง H2Sได้

แต่จะให้ colony สีดำบน SS agar (Salmonella&Shigella agar) เพราะใน SS จะมี Sodium thiosulfate และ Ferric citrate เมื่อทำปฏิกริยากับ H2S จะได้สีดำ