ความเห็น 16036

ลองทายดู

IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 
ข้อ 1. ตอบ 1,3,4,2
ข้อ 2. Psuedomonas pseudomallei ?