ความเห็น 16075

ลองทายดู

mitochondria
IP: xxx.11.37.204
เขียนเมื่อ 
ตอบข้อ 1, 3, 4,2 เหมือนลอกคำตอบพี่โอ๋เลย
ส่วนข้อ 2 บอกตรงๆ ว่างง ในรูปเป็น blood agar เขา streak plate กันยังไงถึงได้เป็นรูปก้นหอย แต่ถ้าคิดว่า colonyมีสีแดง ไม่ produce H2S ล่ะก็ ลอกคำตอบพี่โอ๋อีกรอบ ตอบว่า Seratia marcescens