ความเห็น 16063

ลองทายดู

รวงข้าว
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 

ตอบข้อ 2,3,1,4

Nocardia asteroides