E-book CD-ROM CAI WBI


   

สื่อแห่งการเรียนรู้

     1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic book) หมายถึง เป็นหนังสือถูกนำมาจัดพิมพ์ในรูปแบบดิจิตอล โดยแสดงผลให้เห็นบนจอคอมพิวเตอร์ สามารถจัดเก็บข้อมูลได้จำนวนมากในรูปแบบของตัวอักษร ทั้งลักษณะภาพ ดิจิตอล ภาพเอนิเมชั่น วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่อง คำพูด เสียงดนตรี และเสียงอื่นๆ ที่ประกอบตัวอักษร

     2. Compact Disc-Read Only Memory (CD-ROM) หมายถึง วัสดุที่บันทึกข้อมูลทั้งที่เป็น ตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง ในรูปแบบของพลาสติกทรงกลมแบนซึ่งผู้ใช้สามารถนำข้อมูลต่างๆ ที่เก็บไว้อย่างมากมาย ไปเปิดใช้ได้อย่างสะดวก

     3. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction หรือ CAI ) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนผ่านทางคอมพิวเตอร์ซึ่งมีการนำเสนอเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นระยะ ผู้เรียนสามารถเรียนด้วยตนเอง สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่มีความกดดัน ไม่จำกัดเวลารวมทั้งมีข้อมูลย้อนกลับเพื่อเป็นการเสริมแรงผู้เรียน  โดยใช้ความสามารถของ คอมพิวเตอร์ในการนำเสนอสื่อประสมอันได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟฟิค แผนภูมิ กราฟ ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์และเสียง เพื่อถ่ายทอดบทเรียนหรือองค์ความรู้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนมากที่สุด

     4. การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web Based Instruction: WBI) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เนต ผู้เรียนสามารถเรียนด้วยตนเองขึ้นอยู่กับความพร้อมของตัวผู้เรียนเอง ไม่จำกัดเวลาหรือสถานที่  ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับ ครูผู้สอน ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เรียนด้วยกันเอง  แต่ประโยชน์สูงสุดจะเกิดขึ้นกับผู้เรียนก็ต่อเมื่อผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนต รวมทั้งความรับผิดชอบของตัวผู้เรียนเอง

ความแตกต่างของสื่อ E-book และ CD-ROM
      CD-ROM สามารถเปิดอ่านได้จากเครื่องเล่นหรือคอมพิวเตอร์ได้เพียงอย่างเดียว แต่  
E-book สามารถสืบค้นได้จากอินเตอร์เนตและสามารถดาวน์โหลดหรือส่งข้อมูลไปยังจุดหมายปลายทางได้สะดวกและรวดเร็วกว่า

ความแตกต่างของสื่อ CAI และ WBI
      สื่อ WBI ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอน ผู้เชี่ยวชาญ หรือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน เองได้ในทันทีโดยผ่านทางจอคอมพิวเตอร์และสามารถติดต่อสื่อสารกันได้หลายวิธีการ เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ,ห้องสนทนา ,กระดาษฝากข้อความ  แต่สื่อ CAI ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับความพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว
หมายเลขบันทึก: 19288เขียนเมื่อ 16 มีนาคม 2006 13:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 14:33 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี