การจัดทำแผนพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย

            (13 มี.ค. 49) ไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) (เจ้าของรื่องคือ “คณะอนุกรรมการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย”)
            ได้ให้ความเห็นว่า วิสัยทัศน์ หรือ พันธกิจ ของการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย น่าจะเป็นการมุ่งให้บัณฑิตทุกคน “ทำความดี มีความสุข และพัฒนาความสามารถ” อยู่เป็นประจำ แทนการระบุว่า มุ่งให้บัณฑิตเป็น “คนเก่ง คนดี มีความสุข” ที่นิยมใช้กัน
            และเสนอแนะว่า “แผนพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย” จะประสบความสำเร็จด้วยดี หากมี (1) จินตนาการ (2) ขบวนการ และ (3) การจัดการ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
            เก็บตกจากการประชุม : “ความรู้” ควรอยู่ในอุ้งมือแห่ง “ความรัก”

ไพบูลย์วัฒนศิริธรรม
16 มี.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมความเห็น (0)