กรมบัญชีกลางพิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรม

สิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรม

ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์  สุวรรณฉวี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้มอบนโยบายให้กรมบัญชีกลางพิจารณาสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมด้านทันตกรรมเพิ่มมากขึ้น  จากเดิมที่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ  ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ  และบุคคลในครอบครัว สามารถเบิกค่า รักษาพยาบาลด้านทันตกรรม
ได้เฉพาะในส่วนของการถอนฟัน  ขูดหินปูน  อุดฟัน  เท่านั้น  ซึ่งได้รับรายงานจากกรมบัญชีกลางว่า ได้ดำเนินการประสานกับสำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา และได้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณากำหนดประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคให้เพิ่มสิทธิประโยชน์ดังกล่าว  ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบให้มีการเพิ่มอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในด้านทันตกรรมเพิ่มขึ้น จำนวน 8 รายการ เมื่อเร็วๆ นี้  และขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอกระทรวงการคลังเพื่อประกาศ และแจ้งเวียนส่วนราชการต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถประกาศ  และมีผลบังคับใช้ได้ในเดือนสิงหาคม 2551 นี้

นายมนัส   แจ่มเวหา รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมด้านทันตกรรมที่จะกำหนดเพิ่มนั้น เช่น  ฟันปลอมทั้งปากแบบถอดได้ 2 ชิ้น เบิกได้ 4,400  บาท  ครอบฟันแท้ เบิกได้ซี่ละ 2,100 บาท  เดือยฟัน เบิกได้ซี่ละ 1,000 บาท  เป็นต้น

การเพิ่มสิทธิประโยชน์ดังกล่าว  คาดว่าผู้ที่จะได้รับประโยชน์ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ  และบิดามารดาของผู้มีสิทธิ  เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาด้านสุขภาพฟันมากกว่ากลุ่มอื่น  โดยคาดว่า  จะใช้งบประมาณ สำหรับการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวนประมาณ 300 ล้านบาท

สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีดังกล่าว  ผู้มีสิทธิต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน และนำ ใบเสร็จรับเงินไปเบิกจากต้นสังกัด  ยังไม่สามารถเบิกจ่ายในระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลได้  เนื่องจากกรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างจัดทำโปรแกรมเพื่อรองรับการเบิกจ่ายดังกล่าว

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข่าวกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#สิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรม#ข่าวกรมบัญชีกลาง#ระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาล

หมายเลขบันทึก: 192097, เขียน: 04 Jul 2008 @ 10:34 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 15:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)