เยี่ยมเสริมพลัง ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช (1) BAR


กิจกรรมฯ ของศูนย์ฯ 11 ดูเหมือนจะจัดกิจกรรมตาม เกณฑ์ประเมินระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ของกรมอนามัย

 

ดูแผนการใช้ KM ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ ศูนย์ฯ 11 เมืองนครฯ ดูอ่านง่ายๆ ในแผนฯ ระบุว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ของศูนย์ มี 6 ยุทธ เหมือนกรมอนามัย ได้แก่

 1. พัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก
 2. ลดปัจจัยเสี่ยงในเด็กวัยเรียน และวัยรุ่น
 3. แก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย
 4. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
 5. พัฒนชุมชนน่าอยู่ เมืองน่าอยู่
 6. ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

องค์ความรู้ที่จำเป็น

 • การถอดบทเรียน
 • การเขียนบทความ
 • การวิจัยพัฒนา (R&D)
 • การบริหารจัดการคุณภาพ
 • การวางแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
 • การบริหารจัดการงบประมาณ การป้องกันส่งเสริมสุขภาพ (P&P) ในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 • การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

และมีเป้าหมายคำรับรองตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ทำไว้กับกรมฯ ละค่ะ

กิจกรรมฯ ของศูนย์ฯ 11 ดูเหมือนจะจัดกิจกรรมตาม เกณฑ์ประเมินระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ของกรมอนามัย จะมี

 1. ประชุมชี้แจง/ประกาศนโยบาย ให้ KM เป็น Initiative strategy ในการขับเคลื่อนนโยบายกรมอนามัย 2551
 2. ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2551
 3. ประชุมจัดทำตัวชี้วัด Process งานตามแผน KM 2551
 4. จัดทำแผนพัฒนานวตกรรมงาน "ผลงานเด่น" ในทุกนโยบาย
  ... โครงการหุ่นสวยรวยทรัพย์
  ... โครงการพัฒนาสภา นร. ประชาธิปไตย สู่เด็กไทยทำได้ ใน รร.ส่งเสริมฯ
  ... โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
  ... โครงการ VIA
  ... โครงการพัฒนาแกนนำสิ่งแวดล้อม
  ... โครงการพัฒนาแกนนำผู้สูงอายุ
 5. สร้างและแสวงหาความรู้ทั้งภายใน และนอกองค์กร
  ... ประชุมภาคีเครือข่าย สสจ. ตามประเด็นนโยบาย 6 เรื่อง
  ... ค้นคว้า ประมวล กลั่นกรอง ความรู้/บทเรียน ตามประเด็นนโยบาย ทั้งในและต่างประเทศ
  ... จัดเวที ลปรร. ความสำเร็จในงาน ตามประเด็นนโยบาย 6 เรื่อง
 6. การนำทุนความรู้ / ทุนปัญญา ขององค์กรเข้าสู่ระบบ
  ... ทำทะเบียนรายการองค์ความรู้ที่จำเป็น / รายนามหน่วยงาน Good Practice Model ในเขต 11
  ... การสื่อสารและเผยแพร่ ทางจดหมายข่าว Smart & Smile และสื่อสารผ่านรายงานผลการตรวจราชการ และนิเทศ
 7. การแบ่งปัน และ ลปรร.
  ... ประชุม ลปรร. ระหว่างแกนนำฝ่ายต่างๆ เรื่อง การบริหารคุณภาพองค์กร ผ่านเครื่องมือ PSO-R11
  ... ประชุม ลปรร. เรื่อง ผลงานเด่น
  ... ลปรร. ผ่านทาง Internet
  ... ลปรร. ในเวทีมหกรรมวิชาการ เขต 11
 8. การยกย่องชมเชน และให้รางวัล
 9. การประเมินผล
  ... ประเมินสมรรถนะตนเอง ด้านการเรียนรู้ ตามผลการเฝ้าระวัง จากเครื่องมือ PSO-R11 : Diary Program
  ... ประเมินสมรรถนะของทีม ด้านการจัดการความรู้ ตามผลการเฝ้าระวัง จากเครื่องมือ PSO-R11 : Diary Program
  ... ประเมินตนเอง ด้านการจัดการความรู้ ตามเกณฑ์ PMQA
  ... ประเมินสถานการณ์การจัดการความรู้ ตามเกณฑ์ KM กรมอนามัย
  ... ประเมินความพึงพอใจกระบวนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน

ยังขาดแต่ IC Mapping องค์กรค่ะ ที่ยังไม่เห็น ... พรุ่งนี้จะไปดูแล้วที่เมืองนครฯ โดยนกแอร์ 

 

หมายเลขบันทึก: 191868เขียนเมื่อ 2 กรกฎาคม 2008 23:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 เมษายน 2012 02:11 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)
 • มาบอกว่า ตกเครื่องบินจ้ะ ไม่ได้ไปนครฯ เลย
 • จะไปเที่ยวต่อไปก็ เที่ยงแน่ะ ไปถึงก็กลับพอดี เพราะว่ากลับเที่ยวบ่ายโมง
 • จะโทษใครก็ไม่ได้ ต้องโทษตัวเองเน๊อะ
 • ฝากคุณนงลักษณ์ละกัน ขออภัยล้านล้านครั้งเลยค่ะ
 • + + + ไม่ได้ดู KM เมืองนครฯ อีกแล้ว โฮ โฮ
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี