เดือนนี้มีคุณป้า 2 คนมาหาผม คนแรกเล่าให้ผมฟังว่าแกมีภาวะหน้ามืด ใจสั่น คล้ายจะเป็นลม คุยไป คุยมาแกเล่าว่าวันนี้แกกินยาเบาหวานแล้วลืมกินข้าว อีกรายมีอาการคล้ายกัน แต่รายนี้บอกว่าปกติแกกินยาก่อนอาหารแค่ 10-15 นาที ไม่เคยเป็นไร วันนี้กินยาก่อน 30 นาทีเลยได้เรื่อง

จำได้ว่าสมัยสอนนักศึกษาเภสัช เคยสอนเรื่องยาเบาหวานไว้ว่าให้ดูดีๆ ก่อนให้คำแนะนำโดยเฉพาะเรื่อง adherence และ Adverse reactions แต่มาวันนี้สืบจาก case พบว่าได้มีการบอกคนไข้ให้กินก่อนอาหารครึ่งชั่วโมง โดยไม่ดูวิธีใช้ที่อยู่ใน Tertiary source ที่ระบุว่า 

Should be taken with meals at the same time each day. Hypoglycemia may occur.

รวมถึง primary source ที่บ่งชี้ถึงความไม่แตกต่างของผลการรักษา ไม่ว่าจะให้ยาก่อนหรือยาหลังอาหาร แต่สิ่งที่ต่างคือเรื่องผลข้างเคียง และความร่วมมือในการรักษา

อย่างว่าแหละ สัญญาเก่ามันมักแรงกว่าสามัญสำนึก