พงษ์ศักดิ์-->Constructivism & Blended Learning
นาย พงษ์ศักดิ์ พงษ์ศักดิ์-->Constructivism & Blended Learning บุญภักดี

WELES : ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เว็บเป็นสื่อ


Internet ยังมีแหล่งการเรียนรู้และเครื่องมืออีกมากมายที่รอให้ครูเข้าไปค้นหาและนำใช้ในการเรียนการสอน... (“Web-Enhanced Learning Environment Strategies (WELES) help teachers reflect on how to "use the web" purposefully and intentionally to access information and human resources in a manner that is )

Ed.D.(Educational and Learning Management) : NSRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

1125503 Information Technology for Learning Management : ผศ.ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร

 

วันนี้วิชา 1125503 Information Technology for Learning Management ท่านอาจารย์ดร.รุจโรจน์ให้ศึกษาเกี่ยวกับ WELES หลายท่านอาจเคยได้ยิน หลายท่านก็คงสงสัยว่ามันคืออะไร เราสามารถนำ WELES มาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างไร ผมไปค้นในเน็ตได้ข้อมูลมาคิดว่าน่าสนใจครับ

WELES คืออะไร?

                WELES ย่อมาจากคำว่า Web-Enhanced Learning Environment Strategies เป็นยุทธศาสตร์ของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เว็บเป็นสื่อ เป็นโมเดล(Model)ที่พัฒนาโดย Dr.Barbara Grabowski, Dr.Tiffany Koszalka, and Dr. Marianne McCarthy (1998-1999.) (Barbara L. Grabowski and Tiffany A. Koszalka)  ในโครงการความร่วมมือการวิจัยระหว่าง The Instructional Systems Program at the Pennsylvania State University and Marianne McCarthy from the NASA Dryden Flight Research Center.

ถ้าดูจากชื่อแล้วจะพบคำที่น่าสนใจคือ

o   Web : ในที่นี้หมายถึงเว็บไซต์หรืออินเทอร์เน็ต

o   Enhanced : การส่งเสริม,เพิ่มพูน,ทำให้ดีเพิ่มขึ้น

o   Learning : การเรียนรู้

o   Environment : สิ่งแวดล้อม,สภาพแวดล้อม

o   Strategies : ยุทธศาสตร์,วิธีการ

ดังนั้นความหมายของ WELES หมายถึง ยุทธศาสตร์การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านเว็บ คำว่า “สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้(Learning Environments)” ในยุคนี้เป็นเรื่องที่พูดถึงกันมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ Constructivism ให้ความสำคัญมาก ลอง Search คำว่า “Learning Environments” ดูนะครับจะพบข้อมูลมากมาย(Search ที่ Google 24 มิ..51 พบ 3,420,000 เว็บ) มีบทความ งานวิจัยมากมายที่ศึกษาเกี่ยวกับ “Learning Environments (http://www.springerlink.com/content/102953/)”

ถ้าเราต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เรื่องในอะไร เราต้องออกแบบ(Design) สิ่งแวดล้อมเพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ Learning Environment สามารถนำมาเป็นประเด็นของการทำ Dissertation ได้เลยนะครับ

Keyword about Learning Environments

 

§  Interactive Learning Environments

§  Virtual Learning Environments

§  Web-base Learning Environments

§  web-enhanced learning environments

§  Blended Learning Environments

§  Teaching and Learning Development

§  Effective Learning Environment

 

แนวคิดของ WELES

 

WELES ถูกพัฒนาจากผลของความตั้งใจอย่างแรงกล้าของการทบทวน พิจารณาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในปัจจุบัน, แบบฝึกปฏิบัติการสอน(teaching practices) ,แหล่งข้อมูลการเรียนรู้บนเว็บ(Web resources) ที่มีอยู่ในปัจจุบันและนำเสนอแบบฝึกที่ดีที่สุด (best practices) ของการใช้แหล่งการเรียนรู้บนเว็บในห้องเรียน

จุดประสงค์ของการใช้  WELES เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมของครูกับโมเดลและแนวคิดของการใช้แผนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถส่งเสริมและรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับแหล่งการเรียนรู้บนเว็บ (Web resources)

 

WELES ช่วยส่งเสริมยุทธศาสตร์การสอน 6 ยุทธศาสตร์คือ

1.             Guide / Inquisitory Instruction (Discovery learning)

2.             Collaborative Learning

3.             Expository Presentation (telling)

4.             Active / Generative Learning

5.             Role Play / Anchored Instruction

6.             Problem-based Learning

 

 

แหล่งเรียนรู้ ตามแนวทางของ WELES

·       Education Place ® Site Index : http://www.eduplace.com/main.html

·       INSYS 497E Designing Web-Enhanced Learning Environment Strategies for Science, Math, and Technology Educators of Native Americans : http://www.ed.psu.edu/nasa/497lesson.html

·       WATER CYCLE : http://www.geocities.com/capecanaveral/lab/8375/cycle.html

·       The Advancing Physics AS/A2 course from the Institute of Physics : http://advancingphysics.iop.org/previous/

·       Movies on VolcanoWorld : http://volcano.und.nodak.edu/vwdocs/movies/movie.html

·       Volcano World - The Web's Premier Source of Volcano Info : http://volcano.und.nodak.edu/

·       Volcano Research | Find volcano Articles | Encyclopedia.com: FREE Online Dictionary, Encyclopedia : http://www.encyclopedia.com/topic/volcano.aspx

·       Encyclopedia topics related to "volcanoes" : http://www.encyclopedia.com/SearchResults.aspx?Q=volcanoes&search.x=24&search.y=8

·       Internet's largest global community of connected classrooms : http://www.epals.com

·       http://volcano.und.edu/

 

 

 มีประเด็นที่น่าสนใจในการที่จะใข้ WELES เพื่อการจัดการเรียนการสอนคือ

  • ท่านจะนำเอาแนวคิดของ WELES  Model ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการศึกษาในหน่วยงานของท่านเพื่อให้เกิดคุณภาพด้านการเรียนการสอนและการจัดการการศึกษาได้อย่างไร ?
  • ทำไม WELES จึงส่งเสริมหรือทำให้การสอนดีขึ้น (Why this WELES does enhanced instruction?)

  • เราจะใช้แหล่งทรัพยากรบนเว็บที่มีอยู่มาสร้างบทเรียนใน WELES ได้อย่างไร? (How can I replicate this WELES lesson using existing Web resources?)

  • PBL เกี่ยวข้องกับ WELES อย่างไร

  • COLLABORATIVE LEARNING เกี่ยวข้องกับ WELES อย่างไร

 แหล่งข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมครับ

 ·       WEB ENHANCED LEARNING ENVIRONMENT STRATEGIES REFLECTION TOOL : http://www.ed.psu.edu/NASA/welessite/weles.htm

·       WELES lesson planning/database tool : http://www.higp.hawaii.edu/weles/index.html

·       Web-enhanced learning: engaging students in constructivist learning.: http://www.ingentaconnect.com/content/mcb/165/2005/00000022/00000001/art00001

·       knowledge base : http://suedweb.syr.edu/faculty/TaKoszal/knowledg.htm

·       Effect of Computer-Mediated Communications on Teachers' Attitudes Toward Using Web Resources in the Classroom : http://findarticles.com/p/articles/mi_m0FCG/is_2_28/ai_76696356/pg_9

·       TechTrends : http://www.springerlink.com/content/976l316ln606n1v6/

·       Dr. Barbara L. Grabowski : http://www.ed.psu.edu/education/default.asp?which=105

·       Tiffany A. Koszalka, Ph.D.  : http://suedweb.syr.edu/Faculty/takoszal//

·       Picture : http://www.flickr.com/photos/phronetic/1582202147/

Dr. Deniz Eseryel  : http://education.ou.edu/eseryel/

หมายเลขบันทึก: 191275เขียนเมื่อ 29 มิถุนายน 2008 23:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 19:14 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (10)

ขอบคุณสำหรับความรู้เรื่อง W E L E S ครับ ... น่าสนใจ และน่าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมครับ :)

ขอบคุณครับที่ท่านอาจารย์ Wasawatแวะเข้ามา ผมลองศึกษา Model WELES แล้วน่าสนใจครับ งานวิจัยที่ผมจะทำคงมาแนวนี้ครับ แต่ต้อง Review เอกสารอีกเยอะ ยุคนี้เทคโนโลยีไปเร็วมาก ต้องหาวิธีการใหม่ๆเข้ามาช่วยในการจัดการการเรียนรู้

แวะมาขอบคุณท่านอาจารย์ พงษ์ศักดิ์-->>Constructivism  รอบดึกอีกครั้งครับ ... รู้สึกเป็นเกียรติที่อาจารย์ได้ตอบความคิดเห็นครับ ... อย่างไรก็ตาม ผมจะติดตามอ่านเรื่องราวดี ๆ จากท่านต่อไป ครับ :)

เป็นเรื่องน่าสนใจ ขอเป็นกำลังใจในการศึกษาวิจัย ครับ ครูไทยจะได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ตกยุกต์

เสนอหัวข้อยัง น้องพงษ์ ...

เยี่ยมมากเลยคะ ขอบคุณที่ช่วยแบ่งปันความรู้ จะแวะมาอีกคะ

  • ขอบคุณ คุณ aeko ที่แวะมาเยี่ยมชมครับ
  • ว่างๆก็แวะมาอีกนะครับ ^_^

ลองต่อยอดดูนะครับ น่าจะมีในหอสุมด ที่ มน. และผมก็เอามาประยุกต์ทำวิจัยในระดับมัธยมศึกษาอีกที

การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสอนโดยใช้เว็บเป็นสื่อตามรูปแบบของวีลลีส

จันทร์เพ็ญ ไชยมา

ณัฐพร นุชนารถ

ภัทรินทร์ อะสงค์

วรวุฒิ แสงนาก

วีระพงษ์ แจ้งสนาม

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

ตามหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พฤษภาคม 2545

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยนเรศวร

  • ขอบคุณครับ
  • ผมเรียน ป.โท เทคโนฯรุ่น 1(เสาร์-อาทิตย์) ครับ
  • ว่างๆก็แวะมาเยี่ยมอีกนะครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี