วันศุกร์แล้วเนาะ  เพราะเราหูมกั๋น

เนื่องจากเป๋นวัน ยะก๋านถึงนี้

รอสี่โมงแลง แสงแดงซี่ฮี่

หามุมดีดี ไปป๊ะ

เซาะกิ๋นลาบจม แป้งนมอ่ะล่ะ

ใส้เพี้ยจี่ฆ่า น้ำลาย

ใส่เหียสองโก้ง ตั้งวงสหาย

ความเครียดละลาย หายตวยแก้มเหล้าๆ เอิ้กๆๆๆๆๆ