ใบงานที่  1 

เรื่อง  รู้จักกับโปรแกรม  Photoshop CS2

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  บอกส่วนประกอบของโปรแกรม  Photoshop CS2

กระบวนการเรียนรู้  ให้นักเรียนตอบคำถามและเติมส่วนประกอบของโปรแกรม  Photoshop CS2

1.  โปรแกรม  Photoshop  ใช้สำหรับทำงานด้านใดและมีความสามารถอะไรบ้าง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.  เติมชื่อส่วนประกอบของโปรแกรม  Photoshop  ที่เว้นไว้ให้ถูกต้อง

 

3.  บอกหน้าที่ของส่วนประกอบโปรแกรม  Photoshop  ให้ถูกต้อง

 -        พื้นที่การทำงาน (WorkArea ) คือ ....................................................................................................................

-       ไตเติ้ลบาร์ (Title Bar) คือ ..................................................................................................................................

-       เมนูบาร์ (Menu Bar) คือ .....................................................................................................................................

-       ออปชั่นบาร์ (Option Bar) คือ .............................................................................................................................

-       กล่องเครื่องมือ (ToolBox) คือ ............................................................................................................................

-       พาเล็ต (Palette) คือ .............................................................................................................................................