สวัสดีครับ

           สำหรับกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถาม กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์  สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร นักเรียนจะต้องรวมทีมกันตอบคำถาม ทีมละ 3 คน ตอบคำถามทั้งหมด 15  ข้อ ทีมไหนตอบถูกเยอะที่สุดได้ที่ 1 2 3  ตามลำดับ ซึ่งครูจะแจกกระดาษที่จะตอบให้แต่ละทีม และครูจะอ่านคำถามแล้วให้นักเรียนเขียนตัวเลือก  ก ข ค ทีมไหนตอบถูกได้คะแนน ตอบผิดไม่ได้คะแนน สำหรับคำถามจะอยู่  ที่นี่ ครับ

          ส่วนบรรยากาศการแข่งขันเป็นอย่างไร ตามไปดูได้เลยครับ  

คุณครูอ่านคำถาม และ เก็บกระดาษคำตอบ

เด็ก ๆ แต่ละทีม

กรรมการผู้ให้คะแนน

คณะผู้ตรวจ อิอิ ( เสื้อชมพู )

ผลการแข่งขัน

แข่งขันทั้งหมด 12 ข้อ

สูงสุด 8 ข้อ เท่ากัน

ได้แก่ทีม สุนทรภู่ สู้เพื่อฝัน และ ทีมตอบได้ทุกข้อ

 ต้องตัดสินด้วยคำถามสำรอง

แล้วทีมได้ที่ 1  ได้แก่ทีมสุนทรภู่ สู้เพื่อฝัน

ทีมที่ได้ ที่ 2 คือทีม ตอบได้ทุกข้อง

และทีมที่ 3 ได้ 7 คะแนน คือทีม 3 สาวหัวใจซ่า

เท่าที่สังเกตเด็ก ๆ ตอบคำถามผิดเยอะ จริง ๆ ถ้ามีคำถาม 12 ข้อ เด็กที่ได้ที่ 1 น่าจะผิดไม่น่าจะเกิน 2 ข้อ แต่ก็ไม่เป็นไรครับ ถือว่าเป็นความรู้และให้เด็ก ๆ ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ ขอบคุณครับ