หอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด

         เมื่อสร้างมหาวิทยาลัยใหม่ในต่างจังหวัด   เรามักจะคิดกันว่าต้องสร้างหอพักในมหาวิทยาลัยเพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบายของนักศึกษา   โดยที่เชื่อกันว่าเอกชนจะไม่สร้างหอพักนักศึกษาให้เช่า   เพราะไม่คุ้ม

         ความเชื่อเช่นนี้ผิดครับ

         จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   พบว่าเอกชนสามารถทำธุรกิจหอพักด้วยเงินลงทุนที่ต่ำกว่ามหาวิทยาลัยกว่า 3 เท่า   รวมทั้งสามารถให้บริการค่าเช่าที่ต่ำกว่าด้วย   แต่อาจมีปัญหาการเดินทาง

         ตัวเลขที่ศึกษาไว้มีดังนี้

 

หอพักใหม่ใน มวล. 

หอพักคุ้มสวัสดิ์ 

ความจุ (คน) 

960 

720 

ต้นทุน (ล้านบาท) 

 187

50+

ต้นทุนต่อหัว (บาท) 

 200,000

70,000 

ระยะเวลาคืนทุน (ปี) 

 25

7 - 8 

ค่าหอ (ค่าเช่า) ต่อเดือนต่อคน 

 1,500

900 - 1,000 

วิจารณ์  พานิช
 13 มี.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)