KM (ภาคปฏิบัติ) วันละคำ : 24. “คุณอำนวย”

• รายละเอียดของการทำหน้าที่ คุณอำนวย อยู่ในหนังสือ “การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ” หน้า ๑๔ – ๑๗  และหน้า ๒๓ – ๓๘
• ไม่มีสูตรสำเร็จ ในการทำหน้าที่ “คุณอำนวย”    ในองค์กรขนาดใหญ่ ควรมีทีม “คุณอำนวย” ที่มี “คุณอำนวย” ที่มีความถนัดต่างๆ กัน ทำงานเป็นทีม 
• “คุณอำนวย” ควรทำงานอยู่ใน “ทีมแกนนำ” KM ขององค์กร    ที่มี “คุณเอื้อ”  “คุณอำนวย”  “คุณลิขิต”  “คุณวิศาสตร์”  และ “คุณประกอบ” ทำงานร่วมกัน  
• สคส. กำลังส่งเสริมให้เกิด ชุมชนคุณอำนวย ของประเทศไทย    รวมตัวกัน ลปรร. ประสบการณ์การทำหน้าที่ “คุณอำนวย” ในบริบทที่แตกต่างหลากหลาย    ลปรร. กันทั้งแบบ B2B  และ F2F    สำหรับ B2B สคส. ได้จัดตั้งชุมชนคุณอำนวยขึ้นใน Gotoknow.org ชื่อ gotoknow.org/facicop เวลานี้มี บล็อก เป็นสมาชิกถึง ๔๐ บล็อก    นอกจากนั้นยังมีชุมชนชื่อ gotoknow.org/kmfaci ที่มี บล็อก เป็นสมาชิกอยู่ ๑๐ บล็อก สคส. เราอยากให้มารวมกันเสีย โดยยึดเอาชุมชนที่ตั้งขึ้นก่อนและมีสมาชิกมากกว่าหลายเท่าเป็นแกน คือ gotoknow.org/facicop   เรากำลังเชื้อเชิญ “คุณอำนวยติดดาว”  ในสายตาของ สคส.มาประชุม F2F กัน เป็นครั้งที่ ๒  (ครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว)    ท่านที่เป็น คุณอำนวย แต่ สคส. ยังไม่รู้จัก ก็สามารถเชื้อเชิญตัวเองได้นะครับ

           แต่ต้องจ่ายเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง    และ สคส. สงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ตามใบแจ้งความจำนง ที่เล่าว่าท่านทำอะไรอยู่ที่ไหน และมีแผนจะทำอะไรต่อไป    การประชุม ลปรร. ชุมชนคุณอำนวย ครั้งที่ ๒ จะจัดที่บ้านผู้หว่าน  อ. สามพราน   จ. นครปฐม ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ เมษายน ๒๕๔๙    ท่านที่ต้องการสมัครเข้าร่วม ต้องสมัครภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๙ นี้ครับ โดยรับสมัครทาง E-mail เท่านั้น ส่งไปที่คุณธวัช หมัดเต๊ะ [email protected]  
• สคส. กำลังเดินยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนชุมชนคุณอำนวย   เพื่อสร้างสรรค์พลัง KM ประเทศไทย    เราหวังว่าจะเกิดการรวมตัว บริหารชุมชนกันเอง ผลัดเปลี่ยนกันเป็นประธาน  เลขานุการ  ฯลฯ เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน   
• ใน มหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๓  วันที่ ๑ – ๒ ธค. ๔๙  ที่ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา จะมีห้อง ลปรร. ของ ชุมชนคุณอำนวย เป็นห้องแยกพิเศษ

วิจารณ์ พานิช
๑๒ มีค. ๔๙
แก้ไขปรับปรุง ๑๓ มีค. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)