ภัยพิบัติ

สัมมนาวิชาการ เรื่องการเฝ้าระวังและเตรียมการเพื่อรองรับภัยพิบัติ

จากการที่ได้เข้าฟังสัมมนาวิชาการ เรื่องการเฝ้าระวังและเตรียมการเพื่อรองรับภัยพิบัติ เมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 2548 ที่โรงแรม เกรตแลนด์ ป่าตอง ซึ่งมีวิทยากรจาก อเมริกา ,ญี่ปุ่นและประเทศไทย มาบรรยายให้ฟัง ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมมากมายในเรื่อง การทำงานของระบบเตือนภัย, ภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในประเทศไทย, การเฝ้าระวังและเตรียมการเพื่อรองรับภัยพิบัติ , ข้อแนะนำสำหรับการก่อสร้างอาคารให้มีภูมิขั้นตำต้านทานสึนามิและแผ่นดินไหว ,ข้อมูลเกี่ยวแผ่นดินไหวของจังหวัดภูเก็ต, สิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว และการฟื้นฟูหลังการเกิดภัย รวมทั้งการศึกษาและพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว เพื่อให้สามารถรับมือกับภัยพิบัติต่างๆได้  โดยเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลความเห็น (0)