การตัดหญ้าในสวนยาง ทำกันสองแบบ คือ ใช้เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย และ ตัดโดยใช้รถ จากการสังเกตพบว่า การตัดหญ้าด้วยรถ สวนจะไม่เตียนมากนัก มีต้นหญ้าหลงเหลืออยู่ บริเวณที่รถเข้าไปตัดไม่ถึง และหญ้าที่ตัดด้วยรถจะปกคลุมดิน เนื่องจากชิ้นส่วนของหญ้าจะมีชิ้นใหญ่ๆ ไม่ถูกน้ำชะไปเวลาฝนตก

การตัดโดยใช้เครื่องแบบสะพาย ดูแล้วสวนเตียนเกลี้ยงเกลา ไม่รกตา เศษหญ้าที่ถูกตัด จะเป็นชิ้นเล็กๆ ละเอียด เมื่อมีฝนตกลงมาหนักๆ ก็จะถูกน้ำพัดพาไป มากกว่าที่จะปกคลุมดิน

จากการสำรวจตรวจสอบอย่างใกล้ชิด (จนคนกรีดยางในสวน ตั้งข้อสงสัยว่า ผมไปนั่งยองๆทำอะไร ในสวน) พบว่า

เมื่อแกวกหญ้าที่ปกคลุมผิวดิน จะเจอรากยางจำนวนมาก อยู่กับใบไม้ที่ปกคลุมผิวดินนั้น บางครั้งก็จะเจอเชื้อรา เดินอยู่บนใบไม้ที่ปกคลุมดินนั้น และพบว่ามีต้นไม้อยู่ชนิดหนึ่ง จะมีเชื้อราขึ้นบนใบไม้ ทุกๆแห่งที่ใบไม้นั้นปกคลุมดิน ก็เลยจัดการทดลองเสียเลย โดยตัดต้นไม้ต้นนั้น แล้วตัดเอาแต่ใบมาคลุมดินเอาไว้

สำหรับบริเวณที่ตัดหญ้าโดยใช้เครื่องแบบสะพาย จะไม่พบเศษหญ้าปกคลุมผิวดินมากนัก มีเพียงชั้นบางๆ และพอฝนตกหนักๆ ใบหญ้าที่ถูกตัดจนเป็นชิ้นเล็กๆ ก็จะไหลไปตามน้ำ เลยไม่มีใบหญ้าคลุมผิวดิน รากยางก็ไม่มี เชื้อราก็ไม่เจอ

จากการค้นพบนี้ บอกว่า การตัดหญ้าด้วยรถ น่าจะดีกว่าการตัดหญ้าด้วยเครื่อง และ การใช้สารเคมีฉีดเพื่อทำลายวัชพืชในสวนยางนั้น เสี่ยงต่อการทำลายรากยางเป็นอย่างยิ่ง

การสรุปด้วย ความคิดเห็นของผม อาจจะไม่ถูกต้อง จึงใคร่ขอเชิญพี่น้อง ช่วยให้คำชี้แนะ ขอบคุณครับ